Raste nezadovoljstvo u Srpskom narodnom pozorištu

Problemi u Srpskom narodnom pozorištu na koje godinama ukazuje sindikat, doveli su do velikog nezadovoljstva svih radnika. Poslednjih meseci sindikat je pisao dopise Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu, Ministarstvu kulture, Ministarstvu državne uprave, nakon čega su usledili razgovori, koji su doneli samo obećanja bez ikakvih ispunjenja, a na kraju rezultat svega je bio odgovor države da nema para za SNP. Ovakav odnos osnivača (Pokrajinski sekretarijat za kulturu) i Republike, uz mnoštvo nerešenih problema doveli su do toga da se radnici pripremaju za štrajk.
Problemi koji moraju biti rešeni su:

1. izrazito niske zarade
Prosečna neto zarada u januaru iznosila je 78.706,00 dinara, dok više od 100 ljudi prima minimalac, a neki i ispod toga.
2. povećanje broja zaposlenih, jer je odlaskom radne snage, a nezapošljavanjem nove, previše posla prešlo je na postojeće zaposlene koji su preopterećeni
3. obezbeđivanje osnovnih sredstava za rad i uslova za rad (većina članova orkestra nije dobio osnovno sredstvo za rad instrumente, kao i većina ansambla baleta što ne dobija dovoljan broj patika i trikoa, a napominjemo da oni opslužuju 2 umetniče jedinice i operu i balet). Takođe su narušeni i osnovni uslovi za rad u celom SNP-u.
4. da se SNP-u vrati status institucije kulture od nacionalnog značaja koji joj je nepravedno oduzet 2016.godine, a koji joj kao najstarijoj u zemlji pripada.

Podsećamo, SNP je najstarija pozorišna insitucija u Srbiji, jedini koji uz Narodno pozorište u Beogradu imaju tri scene, dramu, balet i operu (uključujući i orkestar), a odnos prema instituciji i zaposlenima je poražavajuć, te stoga, poslednji je čas da se izborimo za dostojanstvo i pristojan život zaposlenih u instituciji čiji naziv dovoljno govori – Srpsko narodno pozorište.

Kako smo poceli

Udruženje za usklađenost u poslovanju je neprofitno i nezavisno stručno udruženje, osnovano 2018. godine u Beogradu, koje okuplja i u koje se dobrovoljno udružuju fizička i pravna lica, radi razvoja i promocije poslovne etike, usklađenosti i korporativne kulture kao neophodnih preduslova za uspešan i održiv razvoj svake kompanije, tržišta, pa i društva u celini.

Da li su radnici uprave u Vojvodini nižeg reda?

U Novom Sadu je održan šesti sastanak sindikalnih organizacija koje pripadaju Sindikatu uprave Srbije.
Sastanku su prisustvovali predstavnici svih sindikalnih organizacija sa teritorije Vojvodine, predstavnik Stalne konferencije gradova i opština, predsednik SSS Vojvodine i predsednik SSS grada Novog Sada i opština.

Edukacija i predavanje na temu sindikata u srednjim školama

10 godina kontinuirano edukujemo mlade o značaju sindikata. Stručna služba SSSNS i opština je od kraja novembra krenula u akciju na terenu i to u Srednjoj stručnoj školi Mileva Marić Anštajn gde smo sa učenicima završnih godina razgovarali i debatovali o značaju i uspesima sindikata, o pravima i obavezama sindikata ali i poslušali njihove predloge šta bi sindikat mogao još da učini za radnike.

Kako smo poceli

Problemi u Srpskom narodnom pozorištu na koje godinama ukazuje sindikat, doveli su do velikog nezadovoljstva svih radnika. Poslednjih meseci sindikat je pisao dopise Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu, Ministarstvu kulture, Ministarstvu državne uprave, nakon čega su usledili razgovori, koji su doneli samo obećanja bez ikakvih ispunjenja, a na kraju rezultat svega je bio odgovor države da nema para za SNP.