GOS METALACA

Gradski odbor Organizacije samostalnog sindikata
metalaca Srbije za grad Novi Sad i opštine

Predsednik: Dragomir Popov
dragomir.popov@gmail.com
060/421-8005
Saradnica: Zora Veselinović
zora@ssssns.com
062/8890-942