GOS UNIVERZITETA

Gradski odbor sindikata Univerziteta Novog Sada

Predsednica: Valentina Vrebalov
valentinavrebalov@gmail.com
063/110-6274
Saradnik: Boško Petrov
press@ssssns.com
062/8890-975