GOS UPRAVE

Gradski odbor sindikata uprave, pravosuđa i
društvenih organizacija grada Novog Sada i
opština Južnobačkog okruga

Predsednica: Olga Pešić
olga.pesic@uprava.novisad.rs
065/567-3630
Saradnica: Gordana Vulović
gordana@ssssns.com
062/8890-970