UDRUŽENJE SINDIKATA PENZIONERA

Predstavnik za grad Novi Sad:

Milivoje Vojinović
vojinovic.milivoje@gmail.com
064/580-452