Bezbednost i zdravlje na radu

U savremenim društvima čovekov rad je neophodnost, prvi i osnovni uslov opstanka i funkcionisanja u društvu. Interes i cilj društva, svih subjekata i svakog pojedinca, treba da bude rad koji je sam po sebi bezbedan i neugrožavajući za radnika i čije obavljanje u najvećoj mogućoj meri obezbeđuje očuvanje zdravlja zaposlenih kao i rad koji se obavlja u bezbednim i zdravim uslovima.

Preduzimanjem odgovarajućih mera i aktivnosti mogu se ostvariti uslovi rada u kojima se u najvećoj mogućoj meri procenjuju, otklanjaju ili umanjuju rizici povreda na radu, profesionalna oboljenja i oboljenja u vezi sa radom, kao i druga moguća oštećenja zdravlja.

Bezbednost i zdravlje na radu jedno je od osnovnih prava svakog
čoveka, jer jedino bezbedan rad, zdrava i bezbedna sredina omogućavaju
produktivan rad i život. Ustav Republike Srbije jemči svakome pravo na
bezbedne i zdrave uslove rada (član 60.)
Bezbednost i zdravlje na radu jeste obezbeđivanje takvih uslova na radu kojima
se, u najvećoj mogućoj meri:

Bezbednost i zdravlje na radu jedno je od osnovnih prava svakog čoveka, jer jedino bezbedan rad, zdrava i bezbedna sredina omogućavaju produktivan rad i život. Ustav Republike Srbije jemči svakome pravo na bezbedne i zdrave uslove rada (član 60.) Bezbednost i zdravlje na radu jeste obezbeđivanje takvih uslova na radu kojima se, u najvećoj mogućoj meri:

  • smanjuju povrede na radu 
  • profesionalne bolesti
  • bolesti u vezi sa radom

u cilju ostvarivanja fizičkog, psihičkog i socijalnog blagostanja zaposlenih.

Prevencija jeste osnovni princip bezbednosti i zdravlja na radu čiji su ciljevi:
razvoj i jačanje mehanizama za sprečavanje nastanka povreda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom i stvaranje uslova za stalno unapređivanje oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, a koja obuhvata kulturu, politiku, aktivnosti i mere. (Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu Službeni glasnik Republike Srbije br.35/2023 od 29.04.2023.)

Bezbednost i zdravlje na radu jedno je od osnovnih prava svakog čoveka, jer jedino bezbedan rad, zdrava i bezbedna sredina omogućavaju produktivan rad i život. Ustav Republike Srbije jemči svakome pravo na bezbedne i zdrave uslove rada (član 60.) Bezbednost i zdravlje na radu jeste obezbeđivanje takvih uslova na radu kojima se, u najvećoj mogućoj meri:

  • smanjuju povrede na radu 
  • profesionalne bolesti
  • bolesti u vezi sa radom

u cilju ostvarivanja fizičkog, psihičkog i socijalnog blagostanja zaposlenih.

Prevencija jeste osnovni princip bezbednosti i zdravlja na radu čiji su ciljevi:
razvoj i jačanje mehanizama za sprečavanje nastanka povreda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom i stvaranje uslova za stalno unapređivanje oblasti bezbednosti i zdravlja na radu,
a koja obuhvata kulturu, politiku, aktivnosti i mere.

(Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu Službeni glasnik Republike Srbije br.35/2023 od 29.04.2023.)