• Bulevar Mihajla Pupina 24, Novi Sad
  • info@ssssns.com
  • + 381 21 456-290
  • Saradnja sa medijima
  • press@ssssns.com
  • +381 62 8890 – 075