Fondacija solidarnosti za prevenciju radne invalidnosti i rekreativni odmor radnika

Jasna Plamenac

Upraviteljka Fondacije

021/456-210
062/8890-956
fondacija@ssssns.com
Bulevar Mihajla Pupina 24
Novi Sad

021/456-210
062/8890-956
fondacija@ssssns.com
Bulevar Mihajla Pupina 24
Novi Sad

Vođeni idejom za stvaranjem boljih uslova za život i rad svim zaposlenima u Srbiji, ali i željom da svoje vreme i znanje iskoristimo za stvaranje bolje budućnosti, 05. februara 1992. godine osnovana je Fondacija solidarnosti za prevenciju radne invalidnosti i rekreativni odmor radnika.

Fondacija je osnovana kao neprofitna i nevladina organizacija sa ciljem obezbeđivanja zdravstvene rehabilitacije, prevencije radne invalidnosti i rekreativnog odmora svim zaposlenima u centrima i objektima za odmor i rekreaciju. Fondaciju je osnovao Savez samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština, organizacija koja se svojim višedecenijskim radom i zalaganjem istakla u stvaranju boljih uslova za rad zaposlenih.

Fondacija je obezbedila povoljne uslove za zdravstvenu rehabilitaciju i rekreativni odmor u mnogim zdravstveno-rehabilitacionim centrima i objektima za rekreaciju širom Srbije i inostranstva.