GOS ZANATSTVA

Gradski odbor sindikata zanatstva, usluga i
samostalnog preduzetništva

Predsednik: Duško Bojinović
bojinovicdusko@gmail.com
062/804-5506
Saradnik: Boško Petrov
press@ssssns.com
062/8890-975