Istorijat

Postojimo preko
150 godina.

Preteča sadašnjeg sindikata „Novosadsko opšte radničko društvo“, osnovano je 1873. godine, o čemu postoji dokaz koji se čuva u Arhivu Grada Novog Sada, a to praktično govori da je 2023. godine tačno 150 godina od osnivanja krovne radničke organizacije u Novom Sadu.

Danas, Savez samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština, jedini je reprezentativni sindikat u Gradu koji vodi kontinuiranu borbu da obezbedi dostojanstven i siguran rad za svakoga.

O SSSNS

Savez samostalnih sindikata grada Novog Sada (SSSNS) i opština je nezavisna društvena organizacija koja okuplja zaposlene u cilju sindikalnog delovanja, pregovaranja i borbe za dobrobit radnika i društva u celini.

Posvećeni smo načelima solidarnosti, pravičnosti i poštovanju ravnopravnosti, i spremni smo da sarađujemo sa drugim organizacijama koje se bave zaštitom prava radnika.

O SSSNS

Savez samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština je nezavisna društvena organizacija koja okuplja zaposlene u cilju sindikalnog delovanja, pregovaranja i borbe za dobrobit radnika i društva u celini.

Posvećeni smo načelima solidarnosti, pravičnosti i poštovanju ravnopravnosti, i spremni smo da sarađujemo sa drugim organizacijama koje se bave zaštitom prava radnika.

NOVI SAD

09.02.2024.

11h

Čekamo Vas u Radničkom domu!

Žene i mladi

Sekciju žena predstavljaju aktivistikinje našeg članstva, zaposlene žene, okupljene u ideji o uticaju Sindikata na sva pitanja od značaja za život žena u društvu. 

Pročitaj više o sekciji žena

Sekcija mladih podstiče razvoj svesti mladih ljudi o značaju sindikalnog udruživanja, upoznaje ih sa osnovnim pravima iz radnog odnosa i podstiče ih na učešće u sindikalnim aktivnostima.

Pročitaj više o sekciji mladih

Zeleni sindikat

Poštujući i voleći našu planetu, svesni njene ranjivosti, odlučili smo da se potrudimo da učinimo sve kako bismo budućim generacijama pružili priliku za život i zbog toga informišemo i edukujemo radnike o značaju očuvanja ekologije, recikliramo, koristimo sunčevu energiju kao izvor struje.

Saradnja sa nama

SSSNS i opština otvoren je za saradnju sa organizacijama čiji se ciljevi delovanja poklapaju sa našim. U tom smislu, spremni smo na zajedničke akcije koje bi omogućile ostvarivanje većih radničkih prava, poboljšanje socijalnog statusa i uslova života građana, realizaciju ideje rodne ravnopravosti, borbu za zaštitu i unapređenje životne sredine sl.

Ukoliko imate ideju za partnerstva, zajedničke projekte, međunarodnu i međuresornu saradnju, edukacije i društveno angažovane aktivnosti, rado ćemo pokušati da pronađemo zajedničke interese i osvarimo ih.

Saradnja sa nama

SSSNS i opština otvoren je za saradnju sa organizacijama čiji se ciljevi delovanja poklapaju sa našim. U tom smislu, spremni smo na zajedničke akcije koje bi omogućile ostvarivanje većih radničkih prava, poboljšanje socijalnog statusa i uslova života građana, realizaciju ideje rodne ravnopravosti, borbu za zaštitu i unapređenje životne sredine sl.

Ukoliko imate ideju za partnerstva, zajedničke projekte, međunarodnu i međuresornu saradnju, edukacije i društveno angažovane aktivnosti, rado ćemo pokušati da pronađemo zajedničke interese i osvarimo ih.

Vladimir Gvozdenović

Predsednik

Vladimir Gvozdenović

Predsednik

Vladimir Plavšić
Član Predsedništva
Olga Pešić
Član Predsedništva
Slavko Đaković
Član Predsedništva

POSTANITE ČLAN