SEKCIJA ŽENA

Sekcija žena Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština osnovana je 2003. godine Odlukom Veća Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština, sa ciljem zastupanja specifičnih interesa i potreba ženske populacije.

Sekciju žena predstavljaju aktivistikinje našeg članstva, zaposlene žene, okupljene u ideji o uticaju Sindikata na sva pitanja od značaja za život žena u društvu.

Aktivistkinje Sekcije žena učesnice su različitih edukativnih skupova, panel diskusija, društvenih akcija. Zajedničkim delovanjem, bore se za jednak tretman polova, za osnaživanje žena na radnim mestima i u sindikalnim krugovima, protiv diskriminacije nad ženama, protiv nasilja, mobinga i svih drugih vrsta degradacije žena.

U aktivnosti Sekcije žena mogu se uključiti sve članice Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština.

Pionirski, Sekcija žena SSSNS je inicirala donošenje Odluke o upotrebi rodno ravnopravnog jezika u dokumentima Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština. Na sednici Veća SSSNS, tokom 2020. godine, ova Odluka je jednoglasno podržana i usvojena.

U aktivnosti Sekcije žena mogu se uključiti sve članice Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština.

Pionirski, Sekcija žena SSSNS je inicirala donošenje Odluke o upotrebi rodno ravnopravnog jezika u dokumentima Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština. Na sednici Veća SSSNS, tokom 2020. godine, ova Odluka je jednoglasno podržana i usvojena.