Ukoliko ste zainteresovani za iznajmljivanje jedne od naših sala
molimo Vas da nam se obratite putem maila:

info@ssssns.com ili press@ssssns.com

VELIKA SALA

Pogodna za različite javne i zatvorene skupove, kulturno
umetničke-programe, seminare, sastanke, skupštine, simpozijume…

Kapacitet: 257 mesta (189 mesta u prizemlju + 68 na balkonu)

PLENUMSKA SALA

 

Pogodna za sastanke, seminare, skupštine, edukacije…
II sprat

Komforna za 50-70 ljudi

PLENUMSKA SALA

 

Pogodna za sastanke, seminare, skupštine, edukacije…
II sprat

Komforna za 50-70 ljudi

MALA SALA

Pogodna za sastanke, seminare, skupštine, edukacije…
II sprat

Veličina: 35m3
Kapacitet:30