GOS UGOSTITELJA

Gradskog odbora sindikata
ugostiteljstva i turizma Novog Sada

Predsednica: Valerija Ember
ember.valerija@gmail.com
063/514-966
Saradnik: Boško Petrov
press@ssssns.com
062/8890-975