GOS GRAĐEVINE

Gradski odbor sindikata radnika građevinarstva i IGM-a Novog Sada

Predsednik: Josip Modić
modicjosip@gmail.com
062/8890-446
Saradnica: Gordana Vulović
gordana@ssssns.com
062/8890-970