GOS ENERGETIKE

Gradski odbor sindikata radnika energetike,
petrohemije, hemije i nemetala Novog Sada;

Predsednica: Gordana Vlaškalić
gvlaskalic@gmail.com
062/8890-955
Saradnica: Zora Veselinović
zora@ssssns.com
062/8890-942