GOS OBRAZOVANJA

Gradski odbor sindikata
obrazovanja, nauke i fizičke kulture

Predsednica: Sofija Radojčin
Saradnik: Boško Petrov
press@ssssns.com
062/8890-975