?

KAKO POSTATI ČLAN?

Fondacija solidarnosti za prevenciju radne invalidnosti i rekreativni odmor radnika

 

U želji da i vaš kolektiv uključimo u našu plemenitu misiju pozivamo vas da nam se pridružite i svojim zaposlenima obezbedite kvalitetnu zdravstvenu rehabilitaciju i rekreativan odmor, što će nesumnjivo uticati na njihov bolji rad i veću produktivnost.

Visinu uplate sredstava u Fondaciju svojom odlukom donosi poslodavac, sindikat ili neki drugi oblik organizovanja. Od količine uplaćenih sredstava zavisi koliki broj zaposlenih ima mogućnost da besplatno koristi usluge zdravstveno-rehabilitacionih centara i objekata za odmor i rekreaciju. Udruživanjem sredstava svih poverilaca Fondacije stvara se povoljniji ambijent za obezbeđivanje zdravstvene rehabilitacije i rekreativni odmor. Uplatilac sredstava samostalno odlučuje na osnovu definisanih kriterijuma o izboru radnika koji će koristiti usluge Fondacije kao i o destinaciji na kojoj će mu biti pružena usluga.

 

U želji da i vaš kolektiv uključimo u našu plemenitu misiju pozivamo vas da nam se pridružite i svojim zaposlenima obezbedite kvalitetnu zdravstvenu rehabilitaciju i rekreativan odmor, što će nesumnjivo uticati na njihov bolji rad i veću produktivnost.

Visinu uplate sredstava u Fondaciju svojom odlukom donosi poslodavac, sindikat ili neki drugi oblik organizovanja. Od količine uplaćenih sredstava zavisi koliki broj zaposlenih ima mogućnost da besplatno koristi usluge zdravstveno-rehabilitacionih centara i objekata za odmor i rekreaciju. Udruživanjem sredstava svih poverilaca Fondacije stvara se povoljniji ambijent za obezbeđivanje zdravstvene rehabilitacije i rekreativni odmor. Uplatilac sredstava samostalno odlučuje na osnovu definisanih kriterijuma o izboru radnika koji će koristiti usluge Fondacije kao i o destinaciji na kojoj će mu biti pružena usluga.

 

Sredstva Fondacije se obezbeđuju na osnovu Kolektivnog ugovora ili Pravilnika o radu kod poslodavca, uplatama sindikalnih organizacija ili udruženja radnika. Sredstva Fondacije su pod nadzorom i koriste se strogo namenski a uplatioci sredstava u svakom trenutku mogu izvršiti uvid u trenutno stanje svojih uplata i načina na koji su utrošena ta sredstva.

U skladu sa mogućnostima Fondacija će zaposlenima koji koriste sredstva pružiti priliku da članove svoje porodice povedu sa sobom pod istim uslovima koje je Fondacija obezbedila nosiocu prava korišćenja.

Dugi niz godina na ovaj način Fondacija pruža pomoć i podršku u realizaciji zdravstvene rehabilitacije i rekreativnog odmora zaposlenih o čemu svedoče brojna pozitivna iskustva naših korisnika zaposlenih u Neoplanti, Koteks Viskofanu, Prirodno-matematičkom fakutetu, Studenskom centru, Kulturnom centru Novog Sada, Novosadskom sajmu, Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja, Medicinskom fakultetu, Nacionalnom parku Fruška gora i dr.

Dugi niz godina na ovaj način Fondacija pruža pomoć i podršku u realizaciji zdravstvene rehabilitacije i rekreativnog odmora zaposlenih o čemu svedoče brojna pozitivna iskustva naših korisnika zaposlenih u Neoplanti, Koteks Viskofanu, Prirodno-matematičkom fakutetu, Studenskom centru, Kulturnom centru Novog Sada, Novosadskom sajmu, Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja, Medicinskom fakultetu, Nacionalnom parku Fruška gora i dr.

U skladu sa mogućnostima Fondacija će zaposlenima koji koriste sredstva pružiti priliku da članove svoje porodice povedu sa sobom pod istim uslovima koje je Fondacija obezbedila nosiocu prava korišćenja.

Dugi niz godina na ovaj način Fondacija pruža pomoć i podršku u realizaciji zdravstvene rehabilitacije i rekreativnog odmora zaposlenih o čemu svedoče brojna pozitivna iskustva naših korisnika zaposlenih u Neoplanti, Koteks Viskofanu, Prirodno-matematičkom fakutetu, Studenskom centru, Kulturnom centru Novog Sada, Novosadskom sajmu, Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja, Medicinskom fakultetu, Nacionalnom parku Fruška gora i dr.

Dugi niz godina na ovaj način Fondacija pruža pomoć i podršku u realizaciji zdravstvene rehabilitacije i rekreativnog odmora zaposlenih o čemu svedoče brojna pozitivna iskustva naših korisnika zaposlenih u Neoplanti, Koteks Viskofanu, Prirodno-matematičkom fakutetu, Studenskom centru, Kulturnom centru Novog Sada, Novosadskom sajmu, Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja, Medicinskom fakultetu, Nacionalnom parku Fruška gora i dr.