GOS FINANSIJA

Gradski odbor sindikata finansijskih organizacija, agencija, fondova i drugih osiguravajućih društava Novog Sada

Predsednik: Živko Planić
zivko.planic@rav.org.rs
063/644-950
Saradnica: Zora Veselinović
zora@ssssns.com
062/8890-942