Da li su radnici uprave u Vojvodini nižeg reda?

U Novom Sadu je održan šesti sastanak sindikalnih organizacija koje pripadaju Sindikatu uprave Srbije.

Sastanku su prisustvovali predstavnici svih sindikalnih organizacija sa teritorije Vojvodine, predstavnik Stalne konferencije gradova i opština, predsednik SSS Vojvodine i predsednik SSS grada Novog Sada i opština.

Ovaj sastanak sa skoro 200 prisutnih imao je najvise učesnika do sada.

Kao i na svim prethodnim sastancima, u Valjevu, Nišu, Kruševcu, Smederevu i Beogradu zaključak je isti, zaposleni su nezadovoljni niskim zaradama, osećaju se diskriminisano. Takođe, kao i svi ostali i vojvođansko članstvo se pita, da li su oni radnici nižeg reda? Ocenjeno je i da se, zbog svega dosad navedenog, sve česće zapošljava loš kadar, jer kvalitetan kadar ne želi da radi za tako nisku platu.

Informacija o akcionom planu zapošljavanja za 2024. godinu

Održana je 155. sednica Socijalno ekonomskog saveta Grada Novog Sada na kojoj je, između ostalog, predstavljen Akcioni plan zapošljavanja za 2024. godinu. Akcioni plan zapošljavanja Grada Novog Sada za 2024. godinu predstavlja osnovni dokument za sprovođenje aktivne politike zapošljavanja na teritoriji Grada Novog Sada kojim se definišu ciljevi i prioriteti

Saznaj više »