Zaposleni na Radio televiziji Vojvodine stupaju u jednočasovni štrajk upozorenja

Organi Samostalnog sindikata JMU Radio-televizije Vojvodine, organi Sindikata UGS Nezavisnost JMU RTV i organi Strukovnog sindikata JMU RTV, Novi Sad doneli su dana 19. marta 2024. godine nakon sastanka sa generalnim direktorom JMU RTV, odluku o stupanju u jednočasovni štrajk upozorenja u četvrtak, 04. aprila 2024. godine, sa početkom u 12.00 časova.


Štrajkački zahtevi zaposlenih su: potpisivanje Aneksa Kolektivnog ugovora o povećanju cene rada za najjednostavniji posao i donošenje novog Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova kao osnove za potpisivanje Aneksa Kolektivnog ugovora o utvrđivanju koeficijenata poslova. Štrajk upozorenja odvijaće se prekidom rada zaposlenih i okupljanjem zaposlenih ispred Radio televizije Vojvodine, uz poštovanje minimuma procesa rada.  


Organi sva tri sindikata u Javnomedijskoj ustanovi Radio-televizija Vojvodine u odluci o stupanju u štrajk upozorenja pozvali su poslodavca, da odmah, po dobijanju odluke otpočne sa zaposlenima pregovore za sporazumno rešavanje ispostavljenih štrajkačkih zahteva.

Edukacija i predavanje na temu sindikata u srednjim školama

10 godina kontinuirano edukujemo mlade o značaju sindikata. Stručna služba SSSNS i opština je od kraja novembra krenula u akciju na terenu i to u Srednjoj stručnoj školi Mileva Marić Anštajn gde smo sa učenicima završnih godina razgovarali i debatovali o značaju i uspesima sindikata, o pravima i obavezama sindikata

Saznaj više »