Zaposleni na Radio televiziji Vojvodine stupaju u jednočasovni štrajk upozorenja

Organi Samostalnog sindikata JMU Radio-televizije Vojvodine, organi Sindikata UGS Nezavisnost JMU RTV i organi Strukovnog sindikata JMU RTV, Novi Sad doneli su dana 19. marta 2024. godine nakon sastanka sa generalnim direktorom JMU RTV, odluku o stupanju u jednočasovni štrajk upozorenja u četvrtak, 04. aprila 2024. godine, sa početkom u 12.00 časova.


Štrajkački zahtevi zaposlenih su: potpisivanje Aneksa Kolektivnog ugovora o povećanju cene rada za najjednostavniji posao i donošenje novog Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova kao osnove za potpisivanje Aneksa Kolektivnog ugovora o utvrđivanju koeficijenata poslova. Štrajk upozorenja odvijaće se prekidom rada zaposlenih i okupljanjem zaposlenih ispred Radio televizije Vojvodine, uz poštovanje minimuma procesa rada.  


Organi sva tri sindikata u Javnomedijskoj ustanovi Radio-televizija Vojvodine u odluci o stupanju u štrajk upozorenja pozvali su poslodavca, da odmah, po dobijanju odluke otpočne sa zaposlenima pregovore za sporazumno rešavanje ispostavljenih štrajkačkih zahteva.

Informacija o akcionom planu zapošljavanja za 2024. godinu

Održana je 155. sednica Socijalno ekonomskog saveta Grada Novog Sada na kojoj je, između ostalog, predstavljen Akcioni plan zapošljavanja za 2024. godinu. Akcioni plan zapošljavanja Grada Novog Sada za 2024. godinu predstavlja osnovni dokument za sprovođenje aktivne politike zapošljavanja na teritoriji Grada Novog Sada kojim se definišu ciljevi i prioriteti

Saznaj više »