Potpisan novi kolektivni ugovor u kompaniji „APTIV Mobility services“ d.o.o. Novi Sad

U kompaniji „APTIV Mobility services“ doo, Novi Sad koja zapošljava oko 4.500 radnika, zaključen je novi Kolektivni ugovor kod poslodavca „APTIV Mobility services“ doo, Novi Sad, sa višim pravima po zaposlene u odnosu na prethodni Kolektivni ugovor.

Kolektivni ugovor su potpisali: Biljana Pandowska, direktor Kompanije i Dragomir Popov, predsednik Sindikalne organizacije „Aptiv Mobility services“ doo, Novi Sad.

Potpisivanjem novog Kolektivnog ugovora kod poslodavca rukovodostvo Kompanije „APTIV Mobility services“ doo, Novi Sad je još jednom potvrdilo da je reč o socijalno odgovornoj kompaniji koja vodi brigu o svojim zaposlenima u ovim složenim uslovima poslovanja. Novi Kolektivni ugovor zaključen je na period od tri godine.

Edukacija i predavanje na temu sindikata u srednjim školama

10 godina kontinuirano edukujemo mlade o značaju sindikata. Stručna služba SSSNS i opština je od kraja novembra krenula u akciju na terenu i to u Srednjoj stručnoj školi Mileva Marić Anštajn gde smo sa učenicima završnih godina razgovarali i debatovali o značaju i uspesima sindikata, o pravima i obavezama sindikata

Saznaj više »