top
Please update your Flash Player to view content.

Za naše članove

Savez samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština potpisao je ugovor o saradnji sa četiri firme za prodaju nakita: “Mediator international Marketing”, “MIM PLUS”, “KRISTALINA” i “BALKANSKI CVET”. Adresa ovih sestrinskih firmi je u Beogradu, ulica Vojvode Stepe 194, a telefon 011/4066752. Sajt: www.bizuterijamim.rs
Drage dame, članice sindikata, ili muškarci – članovi sindikata koji žele da obraduju svoje dame, do nakita mogu doći putem sindikalne prodaje u preduzećima u unapred utvrđenim terminima.

Savez samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština potpisao je ugovor o saradnji sa Poliklinikom "Dijagnostika centar" iz Novog Sada. Poliklinika se nalazi u ulici Šafarikova 13, a telefon je (021) 571 322.
Na osnovu Sporazuma, članovi Sindikata i članovi njihove najuže porodice (bračni drug i deca) će imati sledeće pogodnosti u Poliklinici:
-osnovne labaratorijske analize (KKS, sedimentacija, šećer, holesterol i trigliceridi, urea i kreatinin, AST i ALT bilirubin, mokraćna kiselina, ek enzim i urin)
sa popustom od 30%(trenutna cena sa popustom je 1.610,00 dinara). Labaratorijske analize se obavljaju u biohemijskoj labaratoriji "Bio Lab Centar" u Masarikovoj ulici br. 3 Novi Sad, sa kojom Poliklinika ima zaključen Sporazum.

Savez samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština je potpisao Sporazum o saradnji sa VMR centar, Zavod za dijagnostiku, Novi Sad, Hajduk Veljkova 11.
Na osnovu Sporazuma članovi sindikata i članovi njihove uže porodice (bračni drug i deca) će imati popust od 10% na sve usluge pojedinačno koje pruža VMR.
Članovima Udruženja sindikata penzionera za Južnobački okrug, Novi Sad biće omogućeno plaćanje na rate, po Sporazumu sa PIO fondom.
Da bi ostvarili navedene pogodnosti u plaćanju članovi Sindikata treba da prikažu POTVRDU  da su članovi SSS grada Novog Sada i opština ili Udruženja sindikata penzionera Srbije za Južnobački okrug, Novi Sad.
Potvrda se preuzima lično u zgradi Radničkog doma “Svetozar Marković”, Bulevar Mihajla Pupina 24, Novi Sad, svakog radnog dana od 07.00 do 15.00 časova.
Savez samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština je potpisao Sporazum sa Borši trade d.o.o. iz Novog Sada, na osnovu koga će članovi sindikata imati pogodnosti pri kupovini u prodavnici sportske opreme LANCAST SHOP iz Novog Sada, ulica Laze Kostića broj 6.
    Na osnovu Sporazuma članovi Sindikata i članovi Udruženja sindikata penzionera Srbije za Južnobački okrug, Novi Sad, imaće pri gotovinskom plaćanju popust od 10 % na maloprodajne cene sportske opreme i obuće u prodavnici LANCAST SHOP ili mogućnost kupovine na odloženo plaćanje( 3  mesečne rate ) čekovima građana.

Savez samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština je potpisao Sporazum o saradnji sa Specijalističkom pedijatrijskom ordinacijom “ŠARAC”, Novi Sad, u ul.  Stevana Musića 17. Telefon za kontakt Ordinacije “ŠARAC”, Novi Sad je 021/545-202 i 063/8152-192
Na osnovu Sporazuma deca članova Sindikata moći će da koriste usluge koje pruža Specijalistička pedijatrijska ordinacija “ŠARAC”, Novi Sad uz popust  od 20% na sve usluge pojedinačno ove Ordinacije.
Da bi ostvarili navedene pogodnosti u plaćanju članovi Sindikata treba da prikažu Potvrdu  da su članovi SSS grada Novog Sada i opština. Potvrda se preuzima LIČNO u zgradi Radničkog doma “Svetozar Marković”, Bulevar Mihajla Pupina 24, Novi Sad, svakog radnog dana od 07.00 do 15.00 časova.

bottom