top
Please update your Flash Player to view content.

Sekcija mladih

Sekcija mladih Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština osnovana je 11. oktobra 2004. godine Odlukom Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština, u cilju zaštite specifičnih interesa i ostvarivanja prava mladih. Sekcija mladih je jedan od načina sindikalnog organizovanja, odnosno zaštite materijalno-socijalnog položaja mlade radne snage, osposobljavanja i obrazovanja kadrova za sindikalnu aktivnost što se posebno odnosi na oblast svojinske transformacije, reorganizaciju preduzeća, kolektivno pregovaranje, tj. sveukupnu tranziciju društva i države.
Sekcija mladih  pre svega radi na tome da se mladi ljudi edukuju, da se upoznaju sa svojim pravima, načinom na koji ta prava mogu zaštititi i uopšte, načinom na koji mogu poboljšati svoj položaj u društvu. Osnovna funkcija Sekcije mladih Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština je edukacija i doedukacija mladih o pravima iz rada i po osnovu rada. U sastavu članstva Sekcije mladih Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština uglavnom su studenti Novosadskog univerziteta i svi mladi zaposleni i ne zaposleni od 15 – 35-te godine starosti.
Sekcija mladih sarađuje sa drugim sekcijama Saveza samostalnih sindikata, organizacijama mladih u Gradu i Republici, sekcijama mladih drugih sindikata, mladima iz nevladinih organizacija u Novom Sadu, studentskim organizacijama i sekcijama mladih iz inostranstva sa kojima Gradsko veće SSS grada Novog Sada i opština ostvaruje saradnju.
Predsednik Sekcije mladih za mandatni period 2020-2025. godine je Marijana Ličina.

Nema više članaka u ovoj kategoriji. Ako se prikazuju potkategorije, one mogu da sadrže članke.


bottom