top
Please update your Flash Player to view content.

Sekcija mladih

Sekcija mladih Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština osnovana je 11. oktobra 2004. godine Odlukom Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština, u cilju zaštite specifičnih interesa i ostvarivanja prava mladih. Sekcija mladih je jedan od načina sindikalnog organizovanja, odnosno zaštite materijalno-socijalnog položaja mlade radne snage, osposobljavanja i obrazovanja kadrova za sindikalnu aktivnost što se posebno odnosi na oblast svojinske transformacije, reorganizaciju preduzeća, kolektivno pregovaranje, tj. sveukupnu tranziciju društva i države.
Sekcija mladih  pre svega radi na tome da se mladi ljudi edukuju, da se upoznaju sa svojim pravima, načinom na koji ta prava mogu zaštititi i uopšte, načinom na koji mogu poboljšati svoj položaj u društvu. Osnovna funkcija Sekcije mladih Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština je edukacija i doedukacija mladih o pravima iz rada i po osnovu rada. U sastavu članstva Sekcije mladih Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština uglavnom su studenti Novosadskog univerziteta i svi mladi zaposleni i ne zaposleni od 15 – 35-te godine starosti.
Sekcija mladih sarađuje sa drugim sekcijama Saveza samostalnih sindikata, organizacijama mladih u Gradu i Republici, sekcijama mladih drugih sindikata, mladima iz nevladinih organizacija u Novom Sadu, studentskim organizacijama i sekcijama mladih iz inostranstva sa kojima Gradsko veće SSS grada Novog Sada i opština ostvaruje saradnju.
Predsednik Sekcije mladih za mandatni period 2020-2025. godine je Marijana Ajduković.

Savez samostalnih sindikata Grada Novog Sada i opština i Sekcija mladih SSSNS, uključili su se i podržali projekat "Svako od nas" udruženja "Šmiranti" i zajednički poslali nekoliko poruka društvu u cilju borbe protiv bolesti zavisnosti.
Projekat su radili mladi za mlade kroz ozbiljan istraživački pristup i analizu problema bolesti zavisnosti, ali i uzroka i posledica koje izazivaju. Umesto da se fokus izgubi mapirajući greške pojedinaca, pokušali smo da pažnju usmerimo mnogo šire, ka celokupnom društvu, kako bi se rešavanju pristupilo iz korena, bez osuđivanja, uz podršku. Savez samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština se vodi idejom da društvenu odgovornost imamo svi, te kao u borbi za prava radnika, i u svakoj drugoj akciji za dobrobit čovečanstva moramo pristupiti svi, jer nam je svima u interesu zdravlje i kvalitetan način života.

Video materijale možete videti ovde:
Svako od nas
Pomozi
Nisi sam
Gde je granica
Narkomanija je bolest
Podrška porodice

bottom