top
Please update your Flash Player to view content.

 

PREDSEDNIŠTVO GRADSKOG VEĆA SSS GRADA NOVOG SADA I OPŠTINA

 

Predsedništvo Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština je izvršno-operativni organ GVSSS Novog Sada i opština, koji svoju funkciju vrši u skladu sa nadležnostima utvrđenim Statutom.

 

Broj i struktura članova Predsedništva Gradskog veća, utvrđuje se Odlukom Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština. Predsedništvo između dve sednice GV SSS Novog Sada i opština operativno rukovodi radom i aktivnostima SSS grada Novog Sada i opština, i za svoj rad je odgovorno Gradskom veću.

 

ČLANOVI PREDSEDNIŠTVA GRADSKOG VEĆA SSS GRADA NOVOG SADA I OPŠTINA
ZA MANDATNI PERIOD 2010.-2015. GODINE

 

Ime i prezime

Funkcija

Telefon i faks

za kontakt

VLADIMIR GVOZDENOVIĆ

Predsednik Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština

tel:  021/456-290

faks:021/456-301

MILIVOJE VOJINOVIĆ

Sekretar Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština

tel: 021/457-195

faks:021/456-301

ZORAN RADOSAVLJEVIĆ

Predsednik Gradskog odbora sindikata zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti Novog Sada.

Član predsedništva zadužen za grupaciju sindikata javnog sektora.

tel:  021/456-211

faks:021/456-180

GORAN LEŠKOV

Predsednik Gradskog odbora sindikata poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva i prehrambene industrije Novog Sada

Član predsedništva zadužen za grupaciju uslužnih delatnosti.

tel:  021/456-266

faks:021/456-301

NOVAK VASIĆ

Predsednik Gradskog odbora sindikata metalaca Novog Sada.

Član predsedništva zadužen za grupaciju industrijskih sindikata.

tel:  021/456-203

faks:021/456-301


bottom