top
Please update your Flash Player to view content.

Istorijat

Istorijat

Zgrada Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština je  Radnički dom Svetozar Marković na Bulevaru Mihajla Puina br.,24. Zgradu  je za potrebe  radničke organizacije projektovao Dragiša Brašovan. Ovaj  istaknutoi arhitekta je dobio prvu nagradu u Pragu na izložbi moderne arhitekture upravo  za projekat ove zgrade. Dom radničke komore, kako se tada zvao, svečano je otvoren 5-og jula 1931 godine.Komora je osnovana  sa namerom da štiti moralne i materijalne interese radnika Kraljevine Jugoslavije. Ova organizacija je 1934 godine imala 80.000 članova Otvaranju je prisustvovao ministar socijalne politike i narodnog zdravlja, predstavnici sindikata i svi značajni ljudi  toga  doba.


Savez samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština izdao je monografiju istorije radničkog pokreta Novog Sada pod nazivom "Sindikati Novog Sada do kraja XX veka (1868-2000)". Autor monografije je Miroslav M. Jovičin. Na 445 stranica obuhvaćen je celokupni razvoj radničkog pokreta na ovom prostoru, od njegovog nastanka 1868. godine pa do kraja XX veka. Monografija je obogaćena biografijama značajnih istorijskih ličnosti, boraca za prava radnika, kao i detaljnim objašnjenjima svih faza zajedničkih delovanja radnika, od obeležavanja Međunarodnog praznika rada, preko solidarisanja kalfi zbog loših uslova rada i prvih statuta udruženja, perioda samoupravljanja i Radničkih saveta do  modernog i transformisanog Sindikata kakav je Savez samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština danas. Monografija uporedo prikazuje politička dešavanja i privredni razvoj Novog Sada u navedenom vremenskom periodu.


bottom