top
Please update your Flash Player to view content.

GOS Uprave - Vesti

Ministarstvo pravde i državne uprave je na svom sajtu objavilo drugu radnu verziju Nacionalne strategije reforme pravosuđa 2013-2018. godine, koja je nastala nakon održanih javnih rasprava.

Svi zainteresovani mogu dostaviti svoje komentare i sugestije do 08. maja 2013. godine, putem obrasca koji se nalazi na sajtu Ministarstva.

Nacionalna strategija reforme pravosuđa

 

 

 

 

 

Na predlog Ministarstva za regionalni razvoj i lokalnu samoupravu 19. marta 2013. godine, održan je prvi sastanak Radne grupe povodom Predloga Zakona o službenicima u jedinicama lokalne samouprave na kome su učestvovali predstavnici Ministarstva za regionalni razvoj i lokalnu samoupravu, Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, Odbora za zakonodavstvo, Stalne Konferencije gradova, Pokrajinskih organa i Sindikata uprave Srbije.

Predsednici organizacija sindikata lokalnih uprava Srbije - članovi Republičkog odbora Sindikata, imaju obavezu da do 26.03.2013. godine, dostave sugestije, predloge, primedbe i mišljenja na odredbe Predlog Zakona. Rasprava po odredbama Predloga Zakona održaće se na sastanku koji je zakazan za 26.03.2013. godine. (Izvor: www.sind-upr.rs )

Danas je zaključen Kolektivni ugovor za pokrajinske organe između Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine i Sindikalne organizacije radnika pokrajinskih organa uprave i službi Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Kolektivnim ugovorom su precizirana prava i obaveze zaposlenih i položaj sindikata.

Kolektivni ugovor su potpisali, po ovlašćenju Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, Miroslav Vasin, član Vlade i pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova i po ovlašćenju Odbora Sindikalne organizacije radnika pokrajinskih organa uprave i službi Autonomne Pokrajine Vojvodine, predsednica mr Erna Šumec.

Nakon višemesečnog dopisivanja, razgovaranja, predlaganja, razmatranja i iščekivanja, Ministarstvo pravde i državne uprave je dostavilo svoj predlog za isplatu stimulacija zaposlenima u pravosuđu. Kao što znate, sistem nagrađivanja propisan je Zakonom o platama državnih službenika i nameštenika, tako da i dalje ostaje nejasno zbog čega Ministarstvo insistira na tome da nas stimuliše, odnosno nagrađuje?!

Sindikat pravosuđa Srbije traži od predsednika sindikalnih organizacija, članova okružnih i Republičkih odbora, kao i od svih zaposlenih, da pažljivo pročitaju navedeni predlog i da o istom dostave svoje mišljenje.

 

Na sednici Gradskog odbora, koja je održana 12. februara 2013 godine, članovi Gradskog odbora su usvojili Izveštaj o radu Gradskog odbora u 2012. godini kao i Plan rada Gradskog odbora za 2013. godinu. Članovi Gradskog odbora su ukazali na veoma loš materijalni položaj zaposlenih i usvojili su zaključke koji su upućeni nadležnim Ministarsvima i institucijama u cilju pronalaženja rešenja za poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih.

Zaposlenima u pokrajinskim organima uprave i službi AP Vojvodine, sa srednjom i nižom stručnom spremom smanjene su zarade. Gradski odbor je podržao Sindikalnu organizaciju radnika pokrajinskih organa uprave i službi AP Vojvodine koja ulaže velike napore kako bi se zarade zaposlenima sa srednjom i nižom stručnom spremom vratile na nivo pre smanjenja. Smanjenjem plata zaposlenima sa nižom i srednjom stručnom spremom dovedena je u pitanje egzistencija i zaposlenih i njihovih porodica. Nelogično je da se u periodu poskupljenja osnovnih životnih namirnica i najosnovnijih troškova života, zarade zaposlenih koje ni pre smanjenja nisu bile dovoljne da pokriju sve ove troškove, dodatno smanjuju.

 


bottom