top
Please update your Flash Player to view content.

Danas, 04. juna 2015. godine, su u Vladi Republike Srbije, predsednik Sindikata uprave Srbije Njegoš Potežica i ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Kori Udovički potpisali Poseban kolektivni ugovor o dopunama Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe i Aneks Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe (Poseban kolektivni ugovor se odnosi na zaposlene u organima pokrajinske autonomije i organima jedinica lokalne samouprave Republike Srbije).
Aneks Posebnog kolektivnog ugovora biće objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije a praćenje primene Kolektivnog ugovora u skladu člana 71. vršiće Odbor koji ima šest članova od kojih tri imenuje Vlada a tri Sindikat uprave Srbije.


bottom