top
Please update your Flash Player to view content.
Gradski odbor sindikata uprave, pravosuđa i društvenih organizacija grada Novog Sada i opština održao je 18. maja 2022. godine proširenu sednicu, na kojoj su pored članova Gradskog odbora bili prisutni i članovi Odbora Sindikalne organizacije gradske uprave Grada Novog Sada. Sednici su prisustvovali i Slađanka Milošević, predsednica Sindikata pravosuđa Srbije, Slađan Bobić, predsednik Sindikata uprave Srbije i Vladimir Gvozdenović, predsednik Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština.
Predsednica Slađanka Milošević i predsednik Slađan Bobić informisali su prisutne o potpisanim sporazumima o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe i Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave, kao i o samom toku pregovora sa nadležnim ministarstvima. Tokom otvorene diskusije pokrenuta su i druga pitanja, a u vezi isplate toplog obroka i regresa za zaposlene u državnim organima i jedinicama lokalne samouprave, isplata solidarne pomoći i samog položaja zaposlenih u sistemu javnog sektora.
Na sednici je, između ostalog, pokrenuta prema višim nadležnim organima Sindikata inicijativa za izmenu člana 4. stav 2. Zakona o platama zaposlenih u državnim organima i javnim službama (“Sl. glasniku RS”, br. 34/2001, 62/2006-dr.zakon, 116/2008-dr.zakon, 116/2008-dr. zakon i 92/2011, 99/2011-dr.zakon, 10/2013, 55/2013, 99/2014, 21/2016-dr.zakon i 113/2017-dr.zakon) kojim je utvrđeno da koeficijent sadrži i dodatak na ime naknade za ishranu u toku rada i regresa za korišćenje godišnjeg odmora i pozvani su viši organi Sindikata da ovu inicijativu sprovedu kroz zakonsku proceduru.

bottom