top
Please update your Flash Player to view content.

GOS Uprave - Vesti

Obaveštavamo sve članove sindikata pravosuđa Srbije da su pregovori oko povećanja plata i dalje u toku. Nakon četiti i po sata ubeđivanja, pronađeno je prelazno rešenje povećanjem plate u visini od 5%. Jedan od rezultata je i uspostavljanje Radne grupe koja će raditi na izradi posebnog zakona za pravosudne službenike. Dakle, pregovori oko daljeg unapeđivanja materijalnog položaja zaposlenih u pravosudnim organima još traju i namera nam je da se ne zaustavljaju dok god ne izborimo naše realne zahteve.
Sindikat pravosuđa Srbije doneo je Odluku o stupanju u štrajk 1. novembra 2016. godine. Jedini i opravdani zahtev jeste povećanje zarada sudskog, tužilačkog i zatvorskog osoblja. Sindikat posebno naglašava da će štrajkovati službenici čije plate se kreću od 25.000 do 30.000 dinara.
Plate u pravosuđu nisu povećavane punih šest godina, tačnije od poslednjeg štrajka 2010. godine. Godinama su predstavnici Sindikata razgovarali i poslodavac nikada nije bio iskreno zainteresovan za poboljšanje materijalnog položaja pravosudnih službenika.
Svojim postupcima u vidu zamajavanja, obmanjivanja i neispunjenih obećanja, poslodavac je izazvao bunt i nezadovoljstvo kod pravosudnih službenika. Sindikat u daljoj obmani ne želi da učestvuje i zbog toga je doneta odluka o štrajku.
Članovi Gradskog pododbora pravosuđa Novog Sada doneli su Odluku da podržavaju Sindikat pravosuđa Srbije, što znači da će 1. novembra 2016. godine štrajkovati zaposleni u Osnovnom, Prekršajnom, Višem, Apelacionom i Privrednom sudu u Novom Sadu, kao i zaposleni u Okružnom zatvoru u Novom Sadu.
Povodom štrajka sindikat je uputio PISMO premijeru Republike Srbije i resornoj ministarki.
OVDE možete videti odluku o stupanju u štrajk.

Gradski odbor Sindikata zaposlenih u upravi, pravosuđu i društvenim organizacijama grada Novog Sada i opština Južnobačkog okruga, ovim putem Vas obaveštava da je Sindikat uprave Srbije zajedno sa svim Sindikatima javnog sektora na osnovu donete odluke održao štrajk upozorenja u sredu 03. februara 2016. godine u periodu od 11 do 12 časova.

 

Republički odbor Sindikata pravosuđa Srbije zbog najavljenog otpuštanja zaposlenih na određeno vreme, doneo je odluku o Štrajku upozorenja koji će se održati danas, 11. januara 2016. godine, u vremenskom periodu od 12,05 do 13,05 časova. Štrajk će se iskazati okupljanjem u prostorijama pravosudnog organa na vidnom mestu - u holu, odnosno na ulazu u pravosudne organe.

Osnovni zahtev je da se zaposleni sa ugovorima na određeno vreme ne otpuštaju dok se ne izvrše detaljne analize i preispitaju potrebe posla u skladu sa brojem nosilaca pravosudnih funkcija i dok se u skladu sa ustanovljenim obimom posla ne izrade pravilnici o sistematizaciji radnih mesta.
Ovim povodom upućeno je i PISMO predsedniku Vlade R Srbije, Aleksandru Vučiću, kao i resornom ministru, gospodinu Selakoviću.

Danas, 04. juna 2015. godine, su u Vladi Republike Srbije, predsednik Sindikata uprave Srbije Njegoš Potežica i ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Kori Udovički potpisali Poseban kolektivni ugovor o dopunama Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe i Aneks Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe (Poseban kolektivni ugovor se odnosi na zaposlene u organima pokrajinske autonomije i organima jedinica lokalne samouprave Republike Srbije).
Aneks Posebnog kolektivnog ugovora biće objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije a praćenje primene Kolektivnog ugovora u skladu člana 71. vršiće Odbor koji ima šest članova od kojih tri imenuje Vlada a tri Sindikat uprave Srbije.


bottom