top
Please update your Flash Player to view content.

GOS Univerziteta - Vesti

Sporazumom o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje objavljenom u "Službenom glasniku RS", br. 9/2012 od 05. februara 2012. godine, koji je stupio na snagu 06. februara 2012. godine, produženo je važenje Posebnog kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje (objavljenom u "Službenom glasniku RS", br. 12/2009) za rok od naredne tri godine.

Gradski odbor Sindikata Univerziteta u Novom Sadu čine 8 članova: Mihailo Nešković, član GOS-a iz prethodnog saziva na predlog Gradskog odbora i predsednici sindikalne organizacije  Akademije umetnosti, Fakulteta tehničkih nauka, Medicinskog fakulteta, Naučnog instituta za veterinarstvo, Pravnog fakulteta,  Građevinskog fakulteta i Poljoprivrednog fakulteta.


bottom