top
Please update your Flash Player to view content.

Savez samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština, 6. jula 2012. godine bio je domaćin i jedan od potpisnika Protokola buduće međunarodne regionalne sindikalne saradnje između zaposlenih u visokom obrazovanju Republike Srbije i Rumunije.Sindikalna saradnja između Novog Sada i Temišvara uspostavljena je još 2004. godine, na nivou visokog obrazovanja, a potpisivanjem Prokola od 06.jula 2012.godine doprinosi se jačanju sindikalnih veza kroz razmenu znanja i iskustva u oblastima naučnih aktivnosti, zakonskih regulativa u visokom obrazovanju, recipročne podrške u sredstvima javnog informisanja i iskazivanja međusobne solidarnosti potpisnika sporazuma.Takođe, Protokol podrazumeva saradnju na evropskom nivou kroz projekte koje finansira Evropska unija.Potisnici Protokola su: predsednik Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština, Drago Đokić, predsednik Sindikata visokog brazovanja Srbije, prof. drGordana Bojković, predsednik sindikata UNIVERSITAS TIMISIENSIS“- Zapadni univerzitet u Temišvaru(SUT), prof. dr Mihaj Radan, predsednik za Slobodni sindikat Politehničkog univerziteta u Temišvaru (SLUPT), prof. drIlare Bordeasu i predsednikza Sindikat Univerziteta poljoprivrednih nauka i medicinske veterine Banata, u Temišvaru(SUSAMVB), Prof. univ. dr. Adrian Grozea, aprisustvovala potpisivanju Protokola i predsednica Gradskog odbora sindikata Univerziteta Novog Sada, prof. doc Dragana Latković.


bottom