top
Please update your Flash Player to view content.

U četvrtak, 04. aprila 2013. godine, u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja održan je sastanak predstavnika svih reprezentativnih sindikata i predstavnika Ministarstva. Sastanku je predsedavao dr Zoran Kostić, a bili su prisutni i pomoćnici ministra i državni sekretari, kao i pravnici iz Ministarstva.
Tema sastanka bila je izmene i dopune Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Od strane sindikata i od strane Ministarstva prosvete predložene su izmene u oko šezdesetak članova Zakona, sa ciljem usklađivanja sa Strategijom razvoja obrazovanja do 2020. godine.
Glavna primedba Sindikata obrazovanja Srbije koja se odnosi na pomeranje roka za primenu novog načina finansiranja po glavi učenika, sa školske 2014/15 na školsku 2020/21 godinu prihvaćena je.
Sindikat obrazovanja Srbije predložio je, što je takođe prihvaćeno, da se pojača odgovornost direktora u slučaju  nezakonitog davanja otkaza i drugih odluka koje su dovele do blokade računa ili nanošenje štete školi.

Naša primedba je takođe bila da se obaveza isplate jubilarnih nagrada premesti sa lokalne samouprave na državu, tj da se jubilarne nagrade isplaćuju iz Republičkog budžeta. U načelu je i ovo prihvaćeno, ali ostalo je da se o tome izjasni Ministarstvo finansija i privrede.
Još jednom se i na ovom satanku potvrdila potreba da sindikati pre donošenja nekog zakona sastave zajednički predlog i da nastupe jedinstveno prema Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao i ostalim ministarstvima, jer jedino tako možemo nešto konkretno da uradimo za zaposlene u obrazovanju.
Ono što nije dobro, a izgleda je postala praksa ovog Ministarstva, jeste da se sindikati obaveštavaju u poslednji čas o radu na izmeni zakona. Ovaj puta nam je ostavljeno samo tri dana da dostavimo svoje primedbe i predloge, a da pritom nismo znali šta od članova Zakona Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja želi da promeni. Zato se nije ni diskutovalo o članovima Zakona koji se menjaju na predlog Ministarstva.
Još gora stvar je da Ministarstvo prosvete hoće da zajedno sa izmenama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja pošalje u skupštinsku proceduru i Zakon o osnovnoj školi, Zakon o srednjoj školi i Zakon o obrazovanju odraslih. Znači – sve u paketu.
Sindikatima nije data mogućnost da utiču na konačan predlog ovih zakona, što je svakako loše, jer bi imali itekako šta da kažemo o nekim članovima.
I tako, privid socijalnog dijaloga se nastavlja.

(Izvor: Saopštenje za javnost Sindikata obrazovanja Srbije)

 


bottom