top
Please update your Flash Player to view content.

GOS Metalaca - Vesti

U kompaniji „Delphi Packard“ doo, Novi Sad koja zapošljava oko 3.700 radnika dana 09. maja 2018. godine zaključen je Kolektivni ugovor kod poslodavca „Delphi Packard“ doo, Novi Sad, sa većim pravima po zaposlene od Zakonom o radu regulisanih.
Kolektivni ugovor su potpisali Novak Vasić, lice ovlašćeno za zastupanje i predstavljanje Sindikalne organizacije samostalnog sindikata „Delphi Packard“ doo, Novi Sad i Jelica Čobanović, direktor.

„Potpisivanjem Kolektivnog ugovora kod poslodavca rukovodostvo Kompanije „Delphi Packard“ doo, Novi Sad potvrdilo je da je reč o socijalno odgovornoj kompaniji koja vodi brigu o svojim zaposlenima. ali i odgovornost prema Kompaniji u ovim složenim uslovima poslovanja“ istakao je Novak Vasić, predsednik Gradskog odbora Organizacije samostalnog sindikata metalaca Srbije za grad Novi Sad i opštine.

Zaključenju Kolektivnog ugovora, pored članova pregovaračkih timova, prisustvovali su,: sekretar Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije Zoran Mihajlović, potpredsednik Veća SSS Srbije, predsednik Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine Goran Milić, predsednik Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština Vladimir Gvozdenović, kao i predstavnici Samostalnog sindikata metalaca Srbije i Vojvodine, Milan Blagojević i Slobodan Kostić.
Sindikalna organizacija "Delfi" organizovala je predstavu i dodelu paketića za decu zaposlenih. 180 paketića kupljeno je od sopstvenih sredstava kako bi mališani u Novu godinu ušli sa poklonom i osmehom na licu.

U Sindikalnoj organizaciji samostalnog sindikata Delphi Packard doo, Novi Sad nakon dokazivanja reprezentativnosti nastavio se trend omasovljenja članstva.

Istovremeno sa uvećanjem članstva preduzete su aktivnosti u pravcu uspostavljenja kvalitetnog, suštinskog socijalnog dijaloga između poslovodstva kompanije Delphi Packard doo, Novi Sad i reprezentativne Sindikalne organizacije Delphi Packard.

U prilog navedenom je činjenica da je podneta Inicijativa sindikata radi optočinjanja pregovora a u pravcu zaključenja Kolektivnog ugovora kod poslodavca.

Na obostrano zadovoljstvo, dana 10. avgusta ove godine zaključen je Protokol o pregovorima radi zaključivanja Kolektivnog ugovora kod poslodavca Delphi Packard doo, Novi Sad. Istog dana, zaključen je i Sporazum o načinu korišćenja plaćenih časova rada predstavnika sindikata radi obavljanja sindikalnih aktivnosti i drugim uslovima za obavljanje sindikalnih aktivnosti.

Poslodavac je prepoznao značaj socijalnog dijaloga, kao jedinog ispravnog puta za rešavanje problema do kojih dolazi u radu.

Lice ovlašćeno za zastupanje i predstavljanje
Sindikalne organizacije „Delphi Packard“ d.o.o. Novi Sad
Novak Vasić
Tokom drugog kvartala 2017. godine u okviru Samostalnog sindikata metalaca Srbije za grad Novi Sad i opštine osnovane su tri sindikalne organizacije i to: Sindikalna organizacija „Delphi Packard“ doo, Novi Sad, Sindikalna organizacija Lear Corporation doo, Novi Sad i Sindikalna organizacija samostalnog sindikata „Novkabel-Spas“ AD, Novi Sad.


Sindikalna organizacija „Delphi Packard“ doo, Novi Sad je zahvaljujući angažovanju poverenika Sindikalne organizacije, lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje Sindikalne organizacije „Delphi Packard“ doo, Novi Sad kao i saradnika u službi SSS grada Novog Sada i opština postala reprezentativna kod poslodavca „Delphi Packard“ doo, Novi Sad. U toku je izrada predloga Kolektivnog ugovora kod poslodavca „Delphi Packard“ doo, Novi Sad.


Sindikalna organizacija Lear Corporation doo, Novi Sad je osnovana i u toku je omasovljenje članstva. I pored brojnih napora lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje sindikalne organizacije i stručnih saradnika u Službi SSS grada Novog Sada i opština, u ovom privrednom društvu Sindikalna organizacija Lear Corporation doo, Novi Sad još uvek nije dokazala reprezentativnost.


U Sindikalnoj organizaciji samostalnog sindikata „Novkabel-Spas“ AD, Novi Sad u toku je omasovljenje članstva. 

Ovom prilikom još jednom upućujemo apel svim zaposlenima u kompaniji Delphi Packard doo Novi Sad, u kompaniji Lear Corporation doo Novi Sad kao i u privrednom društvu „Novkabel“ AD, Novi Sad da se učlane u novoosnovane sindikalne organizacije koje deluju u okviru Samostalnog sindikata metalaca Srbije (koji na teritoriji grada Novog Sada deluje kao OSSMS za grad Novi Sad i opštine i kao takav participira u okviru Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština) jer snaga je u broju!!!


Predsednik Gradskog odbora sindikata
Novak Vasić

bottom