top
Please update your Flash Player to view content.
Dana 10. marta 2021. godine zaključen je novi Kolektivni ugovor kod poslodavca „APTIV Mobility services“ doo, Novi Sad. Novi kolektivni ugovor je još jedan dokaz da se razvijena saradnja između poslovodstva kompanije i reprezentativne Sindikalne organizacije „Delphi packard“ doo, Novi Sad razvija i unapređuje. Kolektivnim ugovorom je, između ostalog, povećan broj dana godišnjeg odmora za sve one koji imaju preko tri godine staža u kompaniji, kao i za visoko obrazovane zaposlene.

Stupanjem na snagu novog Kolektivnog uvogora kod poslodavca, postojeće zarade nikom neće biti umanjene ni u smislu bonusa, ni u smislu fiksnog dela zarade, ni u smislu varijabilnog dela zarade. Ovim Kolektivnim ugovorom kod poslodavca, utvrđeni su novi uslovi za novozaposlene u Kompaniji. Isto tako, predviđeni su uslovi za korišćenje plaćenog odsustva od strane zaposlenog.

Poslovodstvo Kompanije je na ovaj način još jednom potvrdilo da je prepoznalo važnost socijalnog dijaloga sa reprezentativnom sindikalnom organizacijom, kao načina efikasnijeg rešavanja problema u svakodnevnom radu.

bottom