top
Please update your Flash Player to view content.
Na 12. sednici Gradskog odbora Organizacije samostalnog sindikata metalaca Srbije za grad Novi Sad i opštine koja je održana 17. oktobra 2018. godine donet je sledeći:

ZAKLjUČAK:

- Gradski odbor Organizacije samostalnog sindikata metalaca Srbije za grad Novi Sad i opštine upućuje Inicijativu Upravi Samostalnog sindikata metalaca Srbije i Veću SSS Srbije da ponovo zahtevaju od nadležnih organa Republike da se po hitnom postupku donesu  izmene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kojima bi bilo regulisano da se osiguraniku koji ode u prevremenu penziju, tzv. kazneni poeni zbog prevremenog penzionisanja ukinu po navršetku 65 godina starosti (sadašnjeg uslova za tzv. „punu“ starosnu penziju);

- Istovremeno, Gradski odbor sindikata predlaže da navedenim izmenama Zakona o PIO ponovo u Zakon vrati regulativa da je ostvarivanje prava na tzv. „punu“ penziju moguće i sa navršenih 40 godina staža osiguranja;

- Gradski odbor sindikata je, nakon razmatranja informacije o najnovijim izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, jednoglasno ocenio da je potrebno izmeniti penzijsko-invalidski sistem u našoj zemlji, u pravcu da bude najmanje nepravedan sistem. Ocenjeno je da sadašnja nastojanja i potezi aktuelne vlasti da smanje razliku između penzionera sa višim primanjima i penzionera sa najnižim primanjima, nije najpravedniji sistem, niti  je usaglašen sa  odredbama Ustava R Srbije, obzirom da su visine penzija utvrđene penzionerima pre donošenja Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija, stečena prava po osnovu uplate doprinosa za vreme staža osiguranja.

- Potrebno je podsticati izdvajanja osiguranika u dobrovoljne penzijske fondove (tzv. drugi stub osiguranja).

- Takođe, Gradski odbor sindikata je ocenio da je nedopustivo najnovije ukidanje usklađivanja penzija i drugih novčanih davanja iz Zakona o PIO dva puta godišnje u zavisnosti od stope rasta odnosno pada cena na malo u prethodnih šest meseci i stope rasta odnosno pada bruto društvnog proizvoda u prethodnih šest meseci, kao i da će najnoviji način usklađivanja penzija, dodatno pogoršati socijalni položaj većine penzionera, a naročito onih sa višim primanjima, čiji je položaj već značajno derogiran i pogoršan u prethodne četiri godine, od novembra 2014. godine, primenom Zakona o privremenom uređivanju  načina isplate penzija.

- Gradski odbor sindikata ponovo upućuje predlog višim organima sindikata da kod nadležnih organa insistiraju da se posebnim propisima utvrdi da odnos između minimalne zarade i maksimalne zarade u Republici ne može biti veći od 1 : 5.

Gradski odbor Organizacije samostalnih sindikata metalaca Srbije za grad Novi Sad i opštine upućuje predlog nadležnim organima Republike i Fondu za PIO da se napravi poseban E šalter, da svaki osiguranik, unošenjem svog JMBG može, pre podnošenja zahteva za penziju, da utvrdi šta mu od dokumentacije nedostaje kao i kolika bi mu starosna penzija bila, ne računajući podatke iz godine u kojoj bi se podneo zahtev.

Kada je reč o “JUGOALATU”, Gradski odbor Organizacije samostalnog sindikata metalaca Srbije za grad Novi Sad i opštine uputiće zahtev Ministarstvu privrede R Srbije, kao i Gradonačelniku Novog Sada g-dinu Milošu Vučeviću da u što je moguće kraćem vremenskom periodu primi na sastanak predstavnike Samostalnog sindikata Jugoalata AD, Novi Sad, kao i stečajnu upravnicu nad ovim privrednim društvom kako bi se utvrdila  moguća rešenja za ovo privredno društvo nad kojim je po ko zna koji put, pokrenut stečajni postupak i čiji zaposleni nemaju uplaćene doprinose unazad nekoliko godina niti su im isplaćene zarade, naknade zarada i druga primanja u prethodne tri godine.bottom