top
Please update your Flash Player to view content.
U Sindikalnoj organizaciji samostalnog sindikata Delphi Packard doo, Novi Sad nakon dokazivanja reprezentativnosti nastavio se trend omasovljenja članstva.

Istovremeno sa uvećanjem članstva preduzete su aktivnosti u pravcu uspostavljenja kvalitetnog, suštinskog socijalnog dijaloga između poslovodstva kompanije Delphi Packard doo, Novi Sad i reprezentativne Sindikalne organizacije Delphi Packard.

U prilog navedenom je činjenica da je podneta Inicijativa sindikata radi optočinjanja pregovora a u pravcu zaključenja Kolektivnog ugovora kod poslodavca.

Na obostrano zadovoljstvo, dana 10. avgusta ove godine zaključen je Protokol o pregovorima radi zaključivanja Kolektivnog ugovora kod poslodavca Delphi Packard doo, Novi Sad. Istog dana, zaključen je i Sporazum o načinu korišćenja plaćenih časova rada predstavnika sindikata radi obavljanja sindikalnih aktivnosti i drugim uslovima za obavljanje sindikalnih aktivnosti.

Poslodavac je prepoznao značaj socijalnog dijaloga, kao jedinog ispravnog puta za rešavanje problema do kojih dolazi u radu.

Lice ovlašćeno za zastupanje i predstavljanje
Sindikalne organizacije „Delphi Packard“ d.o.o. Novi Sad
Novak Vasić

bottom