top
Please update your Flash Player to view content.
Tokom drugog kvartala 2017. godine u okviru Samostalnog sindikata metalaca Srbije za grad Novi Sad i opštine osnovane su tri sindikalne organizacije i to: Sindikalna organizacija „Delphi Packard“ doo, Novi Sad, Sindikalna organizacija Lear Corporation doo, Novi Sad i Sindikalna organizacija samostalnog sindikata „Novkabel-Spas“ AD, Novi Sad.


Sindikalna organizacija „Delphi Packard“ doo, Novi Sad je zahvaljujući angažovanju poverenika Sindikalne organizacije, lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje Sindikalne organizacije „Delphi Packard“ doo, Novi Sad kao i saradnika u službi SSS grada Novog Sada i opština postala reprezentativna kod poslodavca „Delphi Packard“ doo, Novi Sad. U toku je izrada predloga Kolektivnog ugovora kod poslodavca „Delphi Packard“ doo, Novi Sad.


Sindikalna organizacija Lear Corporation doo, Novi Sad je osnovana i u toku je omasovljenje članstva. I pored brojnih napora lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje sindikalne organizacije i stručnih saradnika u Službi SSS grada Novog Sada i opština, u ovom privrednom društvu Sindikalna organizacija Lear Corporation doo, Novi Sad još uvek nije dokazala reprezentativnost.


U Sindikalnoj organizaciji samostalnog sindikata „Novkabel-Spas“ AD, Novi Sad u toku je omasovljenje članstva. 

Ovom prilikom još jednom upućujemo apel svim zaposlenima u kompaniji Delphi Packard doo Novi Sad, u kompaniji Lear Corporation doo Novi Sad kao i u privrednom društvu „Novkabel“ AD, Novi Sad da se učlane u novoosnovane sindikalne organizacije koje deluju u okviru Samostalnog sindikata metalaca Srbije (koji na teritoriji grada Novog Sada deluje kao OSSMS za grad Novi Sad i opštine i kao takav participira u okviru Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština) jer snaga je u broju!!!


Predsednik Gradskog odbora sindikata
Novak Vasić

bottom