top
Please update your Flash Player to view content.

GOS Komunalaca - Vesti

Dana 17.12.2019. godine održana je V Izborna konferencija Sindikata zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti Novog Sada. Nakon sprovedenih izbora u svim JP i JKP Novog Sada i opština Beočin i Sremski Karlovci, kao i drugim privrednim društvima iz komunalno-stambene delatnosti, konstituisan je Gradski odbor, a izvršeni su izbori za predsednika, članove nadzornog i statutarnog odbora sindikata za naredni petogodišnji mandatni period. Izborna konferencija koja je brojala 39 članova za predsednika je izabrala Vladimira Plavšića. Savez samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština čestita novi mandat predsedniku odbora i želi mu samo pobede u sindikalnoj borbi.

Ovom prilikom želimo da informišemo javnost da su Sindikat zaposlenih u komunalno stambenoj delatnosti Novog Sada i Sindikat zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti Vojvodine, uputili inicijativu Ministarstvu finansija za izmenu 2 Zakona.

Detaljnom analizom stanja došlo se do čvrstog uverenja da je potrebno iz Zakona o budžetskom sistemu i Zakona o privremenom uređivanju osnovica iz pojma „korisnici javnih sredstava“ izbrisati, odnosno izostaviti javna komunalna preduzeća, odnosno javna preduzeća kojima je osnivač jedinica lokalne samouprave jer javna komunalna preduzeća ne posluju na osnovu budžetskih propisa, nego na osnovu Zakona o javnim preduzećima i Programa poslovanja za tekuću godinu. Ovo se naročito odnosi na period nakon 1. decembra 2016. godine, kada je stupila na snagu izmena Zakona o budžetskom sistemu po kome javna preduzeća ne mogu biti inidrektni korisnici budžeta (a direktni nisu nikad ni mogli biti). Samim tim je bespredmetno da se ova pravna lica stavljaju u istu poziciju kao i direktni ili indirektni korisnici budžeta, i njihov položaj reguliše ovim propisima, jer se javna komunalna preduzeća finansiraju od pružanja komunalnih usluga i proizvoda, ne iz budžeta.

Savez samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština i Gradski odbor sindikata zaposlenih u komunalno stambenoj delatnosti Novog Sada organizuju konferenciju za medije u ponedeljak, 05.10.2015. godine u 11.00 časova u Plenum sali Radničkog doma "Svetozar Marković", Bulevar Mihajla Pupina 24, Novi Sad.
Tema konferencije:
Pokretanje inicijative za stečaj JKP "STAN" od strane dvadesetak radnika ovog preduzeća, koji žele da unište sopstveno preduzeće, uprkos protivljenju osnivača, sindikata i velike većine zaposlenih u tom preduzeću (njih preko 170).
Zbog novonastale situacije u JKP "Informatika" i otpuštanja 19 radnika bez ikakvog obrazloženja i pod vrlo čudnim okolnostima, radnici su doneli odluku o stupanju u štrajk upozorenja, koju možete videti OVDE.
Takođe, radnici će organizovati spontani skup u 15.00 časova ispred JKP "Informatika" (Bulevar Cara Lazara 3) svaki dan u 15.00 časova i do petka, 27.03.2015. kada je zakazan veliki protest ispred Gradske kuće u 15.00 časova.
Dana 15.12.2014. godine održana je IV Izborna konferencija Sindikata zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti Novog Sada. Nakon sprovedenih izbora u svim JP i JKP Novog Sada i opština Beočin i Sremski Karlovci, kao i drugim privrednim društvima iz komunalno-stambene delatnosti, konstituisan je Gradski odbor, a izvršeni su izbori za predsednika, članove nadzornog i Statutarnog odbora sindikata za naredni petogodišnji mandatni period. Izborna konferencija koja je brojala 40 članova za predsednika je izabrala Zorana Radosavljevića. Savez samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština čestita novi mandat predsedniku odbora i želi mu samo pobede u sindikalnoj borbi.

bottom