top
Please update your Flash Player to view content.
Vlada Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama zakona o javnom informisanju i medijima, kojima je rok za privatizaciju medija produžen najkasnije do 31. oktobra 2015. godine i uputila taj predlog Narodnoj skupštini Republike Srbije na usvajanje po hitnoj proceduri.
Predlogom Zakona o izmenama i dopunama zakona o javnom informisanju i medijima stvoreni su preduslovi kojima je Agencija za privatizaciju obavezana da javne pozive za prodaju državnog kapitala u medijima raspiše zaključno sa 1. julom 2015 godine.
Tim zakonskim predlogom predviđeo je da se proces prodaje državnog udela odnosi samo na one medije za koje je Agencija za privatizaciju oglasila javni poziv.
Izmenama je predviđena zabrana finansiranja medija iz javnih prihoda za koje do 1. jula ne bude objavljen javni poziv za prodaju kapitala.
Finansiranje medija, za koje se do kraja juna objavi javni poziv za prodaju, biće obustavljeno posle 31. oktobra ako njihov kapital do tada ne bude prodat.
Ti mediji će se do kraja oktobra finansirati na osnovu projektnog sufinansiranja.
Ukoliko javni poziv za prodaju kapitala medija ne bude upućen do 1. jula 2015. godine, predviđeno je da se postupak privatizacije obustavlja, a postupak se nastavlja podelom akcija zaposlenima bez naknade.
Vlada će doneti akt kojim će bliže urediti postupak privatizacije podelom akcija zaposlenima bez naknade.
Predloženim izmenama zakona preciziran je i rok u kome će kupac medija biti u obavezi da poštuje ugovorene obaveze, kao i bliže određenje "kontinuiteta medijskog sadržaja".

Izvor: Vebsajt Tanjug, 19.06.2015.


bottom