top
Please update your Flash Player to view content.

GOS Građevina - Vesti

Na osmoj sednici Gradskog odbora, koja je održana 20. juna 2012. godine, članovi odbora su razmatrali materijalno- socijalni položaj zaposlenih u građevinarstvu i IGM-a Novog Sada, koji je veoma loš. Radnici masovno ostaju bez posla, a oni koji rade uglavnom imaju veoma mala primanja i to u visini minimalne zarade, dok u pojedinim preduzećima radnici mesecima ne primaju platu. Na sednici se razgovaralo i o sindikalnom organizovanju zaposlenih koji nisu članovi sindikata, i dogovoreno je da i u narednom periodu ovo bude prioritetni zadatak svih predsednika sindikalnih organizacija, jer se samo sindikalnim organizovanjem većeg broja zaposlenih može uticati na poboljšanje kako materijalno socijalnog položaja zaposlenih, tako i na uslove rada.Verifikovan je izbor Bursać Milana, predsednika sindikalne organizacija „PRO-ING“ a.d. Novi Sad, za člana Gradskog odbora sindikata radnika građevinarstva i IGM-a Novog Sada, koji je ujedno i izabran za člana Statutarnog odbora Sindikata zaposlenih u građevinarstvu i IGM-a Vojvodine.

 

Poštovane koleginice i kolege,
Povodom izjašnjavanja o Prvomajskom protestu obaveštavam Vas o raspoloženju članova Gradskog odbora građevine sindikata radnika građevinarstva i IGM-a Novog Sada i opština. Prilikom anketiranja predsednika sindikalnih organizacije koje pripadaju Gradskom odboru, da li su za odlazak radnika na protest građevinaca koji je zakazan za 12. april 2013. godine u Beogradu, došli smo do saznanja da naše članove to ne zanima.

Na vanrednoj sednici Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije, koja je održana 14. maja 2012. godine, predstavnici sindikata i Unije poslodavaca Srbije dogovorili su se da traže od Vlade Republike Srbije da se formira posebno ministarstvo za građevinarstvo. Na sednici su predložene hitne mere koje bi trebalo da spreče dalju stangaciju, gušenje firmi i gubitak radnih mesta u građevinarstvu. Analiza trenutnog stanja u ovoj grani privrede pokazala je da je u protekle tri godine nestalo oko 3 000 građevinskih preduzeća i da ih sada ima oko 8 000, od kojih je oko 80 % nelikvidno. Da bi se sprečilo dalje propadanje ove izuzetno važne grane potrebno je pored formiranja posebnog ministarstva da se ukine naplata PDV-a građevinskim preduzećima unapred, već da se obavlja po realizaciji posla. Isto tako je potrebno i da se domaća građevinska preduzeća zaštite u Srbiji od stranih kompanija za koje najčešće rade kao podizvođači. Trenutno u građevinskim preduzećima radi oko 70 000 zaposlenih, a u industriji građevinskih materijala oko 40 000 zaposlenih. Prema procenama sindikata oko 40 % zaposlenih u ovoj grani privrede radi „na crno“, pa će se i u narednom periodu insistirati na pojačanom radu inspekcijskih organa.

Ministar rada i socijalne politike, Rasim Ljajić, potpisao je, 12. marta 2012. godine, Odluku o proširenom dejstvu Posebnog kolektivnog ugovora za delatnost građevinarstva i industrije građevinskog materijala Srbije. Posebni kolektivni ugovor za delatnost građevinarstva i industrije građevinskog materijala Srbije, primenjivaće se i na poslodavce koji obavljaju delatnost građevinarstva i industrije građevinskog materijala, a koji nisu učestvovali u njegovom zaključivanju.

Pregovarački timovi reprezentativnih sindikata i Unije poslodavaca Srbije usaglasili su tekst novog Posebnog kolektivnog ugovora za građevinarstvo i industriju građevinskog materijala Srbije koji je 14.02.2012. godine potpisan u prostorijama Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Ugovor su potpisali predsednik Unije poslodavaca Srbije za granu građevinarstva, Zoran Mišeljić, predsednik Granskog sindikata građevine, građevinskog materijala, drvne industrije i putne privrede „Nezavisnost“, Saša Simić i predsednik Sindikata radnika građevinarstva i industrije građevinskog materijala Srbije, Duško Vuković.

Vuković je rekao da su socijalni partneri ispunili svoju obavezu i postigli konsenzus koji će omogućiti da radnici lakše podnesu teret velike krize.

Potpisivanjem ovog ugovora, koji bi trebalo da važi dve godine, jeste maksimum koji smo u ovom trenutku mogli da postignemo, a sada se moramo izboriti da on bude primenjen i u praksi, kazao je Vuković, izrazivši uverenje da će ministar rada uskoro potpisati i prošireno dejstvo tog ugovora.


bottom