top
Please update your Flash Player to view content.
Predsednik Gradskog odbora sindikata radnika građevinarstva i IGM-a Novog Sada, Josip Modić, prisustvovao je 30. oktobra 2013. godine, sednici Republičkog odbora Sindikata radnika građevinarstva i IGM-a na kojoj su, povodom najavljenih izmena Zakona o radu, zauzeti sledeći stavovi:
-Važeći Zakon o radu skoro u potpunosti je usklađen s pravnom regulativom Evropske unije (organizacija radnog vremena, širok spektar zasnivanja radnog odnosa i drugo) i zadovoljavajući je okvir regulisanja prava i obaveza radnika i poslodavaca, organizacija koje ih predstavljaju, odnosno regulisanja sveukupnih radnih odnosa u Republici Srbiji.
-Predsedništvo RO Sindikata radnika građevinarstva i IGM Srbije ne pristaje na predložene izmene Zakona o radu koje suštinski odslikavaju odsustvo političke volje i državnih mehanizama primene postojećeg Zakona o radu, što je dovelo do njegove zloupotrebe u praksi koja je omogućila da većina poslodavaca već godinama drži radnike u uslovima nesigurnosti, pada životnog standrada, otežanog pa i zabranjenog sindikalnog organizovanja, jednom rečju, u uslovima koji su nedostojni čoveka u kojima ne mogu da odu u penziju kad ispune uslove, ne mogu da se leče i kupe lekove, ne mogu da uživaju prava u slučaju nezaposlenosti i dr;
-Odnos radnika kao predstavnika rada i poslodavaca kao predstavnika kapitala u sadašnjem Zakonu o radu je relativno izbalansiran i svako pomeranje balansa na štetu radnika i njihovih organizacija, što je generalni koncept ponuđenih izmena, imao bi nesagledive i vremenski dalekosežne negativne društvene posledice posebno za radnike;
-Smanjenje troškova rada umesto podizanja kvaliteta rada i motivisanosti radnika je jedini interes poslodavaca, kome su predlagači izmena Zakona o radu, ministarstva rada i privrede, odnosno Vlada Republike Srbije podlegla, pri tome potpuno zanemarujući interese i položaj radnika;
-Vlada Republike Srbije je potpuno zanemarila činjenicu da radnici svojom produktivnošću i kvalitetom rada itekako, pa skoro i jednako sa svetom kapitala, doprinose konkurentnosti srpske privrede, a da sigurni i stabilni radni odnosi regulisani Zakonom o radu doprinose i kratkoročno i dugoročno stabilnom sistemu ekonomske i socijalne sigurnosti;
-Zakon o radu ne treba menjati zbog izuzetnih problema u njegovoj primeni, u čemu su u praksi prednjačili, odn. potpuno dominirali poslodavci zloupotrebljavajući svoj položaj na štetu radnika;
-Ako Vlada Republike Srbije bude insistirala na ovim izmenama Zakona o radu biće odgovorna za legalizovanje pozicije radnika i građana kao „potrošne robe“, povećanje siromaštva radnika i građana, povećanje društvene nejednakosti i povećanje eksploatacije zaposlenih;

bottom