top
Please update your Flash Player to view content.

Sindikat radnika građevinarstva i industrije građevinskog materijala Srbije i Samostalni sindikat šumarstva i prerade drveta Srbije, u saradnji sa Sindikatom građevinarstva Belgije (ACV) i Sindikatom građevinarstva Holandije (CNV), organizovali su Konferenciju na temu Socijalni dijalog u Srbiji u sektorima građevinarsva i šumarsva, koja je održana sredinom februara u Beogradu i na kojoj je, između ostalih, učestvovao i Vladimir Gvozdenović, predsednik Gradskog odbora sindikata radnika građevinarstva i industrije građevinskog materijala Novog Sada.

U radu Konferencije učestvovali su i predstavnici ministarstava, inspektorata za rad i udruženja poslodavaca iz sektora građevinarstva, šumarstva i putne privrede, koji su iz svog ugla govorili o aktivnostima na unapređenju socijalnog dijaloga i uslovima privređivanja, kao i predstavnici Evropskog centra za radnička pitanja (EZA), Evropske Federacije radnika građevinarstva (EFBWW) i Internacionale radnika građevinarstva i prerade drveta (BWI).

Činjenica je da je svetska finansijska i ekonomska kriza posebno i snažno pogodila Jugoistočnu Evropu, ali i ostale delove Evrope, i da zaposleni najviše trpe negativne efekte političkih i ekonomskih promena, koje se uglavnom ogledaju u stagnaciji u zapošljavanju, sve većoj nezaposlenosti, malim platama i niskom standardu radnika.

Sa težnjom da stalno tragaju za odgovorima koji bi rezultirali ublažavanjem negativnih efekata krize na zaposlene i članove Sindikata u sektorima šumarstva i prerade drveta, građevinarstva i industrije građevinskog materijala, njihovi sindikalni predstavnici iz Albanije, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije, Slovenije i Srbije, uz prisustvo i aktivno učešće predstavnika BWI, EFBWW i EZA, na Konferenciji u Beogradu održanoj 12. i 13. februara 2013. godine usvojili su sledeće

 

ZAKLJUČKE

 

1. Zbog pogrešne dijagnoze krize od strane vladajućih političkih elita širom Evrope, potekle su i pogrešne politike i mere za borbu protiv krize, te čitav period obeležava pad ekonomije uz mere štednje koje isključivo pogađaju radništvo i srednji sloj.

Učesnici Konferencije zahtevaju da mere politike štednje, smanjenje ili zamrzavanje plata i penzija, smanjenje javne potrošnje koje su uvedene ili se uvode u niz evropskih zemalja, budu praćene ekonomskim, poreskim i fiskalnim politikama, koje će pomoći da ih radnici lakše prihvate i podnesu njihov teret.

2. Socijalni dijalog je osnovno opredeljenje svih sindikata u Evropi, a mehanizme socijalnog dijaloga predstavnici sindikata vide u postojanju i primeni granskih kolektivnih ugovora u ovim sektorima, stalnom postizanju sporazuma i drugih vidova dogovora koji radnicima omogućavaju dostojanstven život, sigurne i bezbedne uslove rada, poštovanje radničkih i sindikalnih prava.

3. Uticati na politike evropskih finansijskih institucija i banaka da prilikom ugovaranja i poveravanja poslova izvođačima u regionu, odgovarajućim mehanizmima spreče angažovanje socijalno neodgovornih poslodavaca (poslodavci koji zapošljavaju na crno, ne plaćaju poreze i doprinose i dr.) i maksimalno uključe domaću građevinsku operativu koja je u prethodnoj deceniji imala status podizvođača ili bila bez posla.

4. Zajedničkim aktivnostima (protesti solidarnosti, okupljanja, medijske kampanje i sl.), suprotstaviti se najavljenim izmenama i dopunama Zakona o radu i Zakona o štrajku kojima se umanjuju i ukidaju postojeća prava radnika, uz poštovanje standarda u evropskom radnom zakonodavstvu, kako se ne bi kršila ljudska prava i teret krize i dalje prevaljivao samo na zaposlene i siromašne.

5. Povodom navedenih pitanja, sindikati – učesnici ove Konferencije, pozivaju se na stalnu prisutnost u javnosti približavajući svoje politike, stavove i zahteve radništvu u regionu, sve u cilju pridobijanja novih članova, posebno mladih i žena.

6. Sindikat radnika građevinarstva i IGM Srbije i Samostalni sindikat šumarstva i prerade drveta Srbije zahtevaju donošenje Zakona o inspekcijama, posebno Zakona o inspekciji rada, radi stvaranja moderne, efikasne institucije koja prihvata sindikat kao partnera.

Do usvajanja navedenih zakona, Sindikat radnika građevinarstva i IGM Srbije i Samostalni sindikat šumarstva i prerade drveta Srbije pozivaju Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike na potpisivanje Protokola o partnerstvu za saradnju između sindikata i Ministarstva, radi ostvarivanja prava zaposlenih koje im garantuju međunarodne konvencije, Ustav i Zakon.

7. U cilju očuvanja i primene Kolektivnog ugovora za šumarstvo Hrvatske, predstavnici svih sindikata Jugoistočne Evrope u sektorima građevinarstva i šumarstva daju podršku Sindikatu šumarstva Hrvatske u njegovim aktivnostima i osuđuju nekorektno ponašanje predstavnika Ministarstva i poslodavaca Republike Hrvatske.

8. Svi sindikati – učesnici Konferencije, saglasni su da nastave međusobnu saradnju i komunikaciju, kao i da na nacionalnim nivoima sprovode aktivnosti za ostvarenje navedenih ciljeva i politika iz ovih Zaključaka.

9. Učesnici Konferencije izražavaju posebnu zahvalnost Evropskoj uniji, EZA, ACV-CSC i CNV, bez čije pomoći i učešća ova Konferencija ne bi bila održana.


bottom