top
Please update your Flash Player to view content.

GOS Banaka - Vesti

Milan Čežek, Član gradskog veća SSSNS i predsednik Gradskog odbora samostalnog sindikata radnika zaposlenih u bankama, osiguravajućim društvima i drugim finansijskim organizacijama Novog Sada otišao je u penziju. Sindikalac koji je u mnogome doprineo sindikalnoj borbi i organizovanosti nedostajaće da svojim iskustvom i autoritetom motiviše i okuplja ljude oko večito plemenitog cilja - borbe za radnička prava.
Ovom prilikom, Milanu je uručen prigodan poklon i Savez samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština mu želi lepe penzionerske dane.

Predsedništvo  Samostalnog sindikata zaposlenih u bankama, osiguravajućim društvima i drugim finansijskim organizacijama Srbije 23. 05.2012. godine donelo  je Odluku o privremenom prestanku uplate članarine SSS Srbije i prestanku uplate članarine Veću SSS Vojvodine i svim teritorijalnim oblicima organizovanja, a time i SSS grada Novog Sada i opština. 

Gradski odbor samostalnog sindikata zaposlenih u bankama, osiguravajućim društvima i drugim finansijskim organizacijama Novog Sada, 10.11.2011. godine, održao je 7. sednicu GOS-a. Na sednici je razmatran materijalno-socijalni položaj zaposlenih u bankama i osiguravajućim društvima Novog Sada. Nakon diskusije u kojoj su učestvovali svi članovi Gradskog odbora konstatovano je da je materijalno-socijalni položaj zaposlenih veoma loš. Svetska ekonomska kriza negativno je uticala i na bankarskom sektor, gde se kao posledica toga zaposleni proglašavaju za tehnološki višak ili su prisutna sporadična otpuštanja. Članovi Gradskog odbora su se dogovorili da se nastavi realizacija organizovanja seminara za zaposlene, članove sindikata, na temu mobinga, na nivou Gradskog odbora sindikata. Pošto je konstatovano da zaposleni, članovi sindikata, nisu dovoljno obavešteni i upoznati sa radom sindikata, dogovoreno je da se izradi kratka brošura o sindikatu koja bi se prosledila zaposlenima, članovima sindikata.

 


bottom