top
Please update your Flash Player to view content.

Međunarodna saradnja

Sindikat Brčko distrikta, BiH je 25.10.2013. godine održao 4. Skupštinu sindikata. Na Skupštini su prisustvovali gosti iz zemalja regiona, a delegaciju Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština činili su: Vladimir Gvozdenović, predsednik SSSNS, Nada Vidović, sekretar SSSNS, Novak Vasić, GOS metalaca SSSNS, Goran Leškov, GOS, poljoprivrede SSSNS, Slavko Đaković, GOS trgovine SSSNS, Josip Modić, GOS građevine SSSNS, Lzar Popara, GOS kulture SSSNS, Lazar Škorić, GOS uprave i pravosuđa SSSNS i Aleksandra Đokić, samostalni stručni saradnik za međunarodnu saradnju SSSNS. Skupština se održavala u hotelu „Jelena“ u Brčkom.

Na inicijativu predstavnika NVO "ARCI" iz Italije, gdina Branislava Vukotića, a sa ciljem zajedničkih interesa Savez samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština je uspostavio saradnju sa predstavnicima Komore rada opštine Milano, Italija. Sastanak je održan 04.10.2013. godine u zgradi Radničkog doma „Svetozar Marković“ od 18:00 do 20:30 časova. Ispred Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština sastanku su prisustvovali Nada Vidović, sekretar SSSNS i Aleksandra Đokić, saradnik za međunarodnu saradnju SSSNS. Delegaciju Italije činili su: Graciano Gorla, generalni sekretar Komore rada opštine Milano, Đovani Zampariolo, međunarodno odeljenje Komore rada opštine Milano, Luiđi Lusenti, NVO "ARCI" zadužen za Balkan, Branislav Vukotić, NVO „ARCI“ i prevodilac. Na osnovu dogovora NVO "ARCI" i pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, sastanku je prisustvovao i Drago Đokić, pomoćnik pokrajinskog sekretara za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova. Predsednik SSSNS Vladimir Gvozdenović nije prisustvovao sastanku zbog službenog odsustva povodom ranije preuzetih obaveza.

Nakon 20 godina tranzicije u Mađarskoj, 01. maja 2013. godine tri najveće Konfederacije sindikata u ovoj državi su se ujedinile! Reč je o Konfederacija MSZOSZ, ASZSZ i SZEF. Nova Konfederacija će biti najveća u zemlji, sa preko pola miliona članova.
Tri najveća sindikata smatraju da je struktura sindikata, ustanovljena krajem 80-ih i početkom 90-ih ispunila svoju istorijsku misiju i da bez reforme više nije u stanju da radnicima pruži efektivnu i efikasnu zaštitu i predstavljanje. Upravo je razdvajanje karakterisalo ovaj period, umesto da to bude saradnja. Istovremeno, vlast je zajedno sa preduzetnicima i „velikim gazdama“ upravo vodila politiku protiv sindikata. I baš iz tih razloga, odgovor ova tri sindikata na sve okolnosti je: UJEDINJENJE!
Ujedinjenje ove tri Konfederacije Sindikata se bazira na čvrstim vrednostima: solidarnost, jednakost, demokratija, patriotizam, evropeizam, poštovanje zakona, neutralnost u odnosu na političke stranke, istovremeno poštujući interese države, društva i ekonomije.
Tokom predstojećih meseci tri Konfederacije će utvrditi najvažnije zadatke u smislu organizacionih odluka i priprema, kako bi od 2014. godine nova Konfederacija uspešno služila mađarskom društvu.

Službena poseta Sindikalnom povjereništvu Podgorice realizovana je u periodu od 17. do 21.04.2013. godine. Ispred Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština članovi delegacije bili su: Drago Đokić, predsednik Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština, Novak Vasić, predsednik sindikata metalaca SSSNS i Aleksandra Đokić, samostalni stručni saradnik za međunarodnu saradnju. Domaćini ispred povjereništva Podgorice bili su Goran Dragović, predsednik povjereništva, Rade Krivokapić, predsednik sindikata aluminijuma, Dragoljub Dedić, predsednik sindikata uprave policije Crne Gore, Ljiljana Vlahović, uprava policije Crne Gore i Marina Dulović, uprava policije Crne Gore.

Savez samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština, u saradnji sa Fondacijom Fridrih Ebert, organizovao je Seminar na temu: "Sindikat i politika", koji je održan od 12.03. - 14.03.2012.godine u Centru za privredno-tehnološki razvoj Vojvodine (CePTOR), Andrevlje. Seminar je organizovan zbog potrebe da se odgovori na mnoga postavljena pitanja, a pre svega da li su sindikati i političke partije prirodni partneri, da li je moguća saradnja između sindikata i političkih partija i koji bi im bili strateški zajednički ciljevi, da li postoji poverenje između sindikata i političkih partija, kao i da li je ova saradnja neophodna kao uslov za postizanje kvalitetnog socijalnog dijaloga i socijalnog mira.


bottom