top
Please update your Flash Player to view content.
Sindikat Brčko distrikta, BiH je 25.10.2013. godine održao 4. Skupštinu sindikata. Na Skupštini su prisustvovali gosti iz zemalja regiona, a delegaciju Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština činili su: Vladimir Gvozdenović, predsednik SSSNS, Nada Vidović, sekretar SSSNS, Novak Vasić, GOS metalaca SSSNS, Goran Leškov, GOS, poljoprivrede SSSNS, Slavko Đaković, GOS trgovine SSSNS, Josip Modić, GOS građevine SSSNS, Lzar Popara, GOS kulture SSSNS, Lazar Škorić, GOS uprave i pravosuđa SSSNS i Aleksandra Đokić, samostalni stručni saradnik za međunarodnu saradnju SSSNS. Skupština se održavala u hotelu „Jelena“ u Brčkom.
Na Skupštini su birana Radna tela Skupštine i Radno predsedništvo Skupštine. Nakon usvajanja izveštaja Verifikacione komisije, za predsednika Skupštine Sindikata Brčko distrikta BiH izabran je Luka Marić, čiji je prethodnik bio Ramo Mujanović. Usledio je izbor u organe Sindikata.  Na osnovu Odluke o izmenama Statuta Sindikata Brčko distrikta BiH, uvedene su sledeće novine: predsedništvo Sindikata Brčko distrikta BiH je najviši organ Sindikata Brčko distrikta BiH a funkcije predsednika i zamenika predsednika Sindikata Brčko distrikta BiH su zamenjene funkcijom sekretara. U odsustvu sekretara zamenjuje ga predsednik Predsedništva Sindikata Brčko distrikta sa svim pravima i obavezama u skladu sa Statutom. Predsednik Predsedništva Sindikata Brčko distrikta i sekretar Sindikata Brčko distrikta su punopravni članovi Konfederacije Sindikata BiH. Funkcija sekretara Sindikata Distrikta je profesionalna i on zastupa i predstavlja Sinidkat Distrikta. Za sekretara Sindikata Brčko distrikta BiH izabran je Ilija Kalajdžić. Svi prisutni su dobili radni materijal sa 4. Skupštine ali i knjigu pod nazivom „Radno zakonodavstvo u Brčko Distriktu BiH“, autora mr Siniše Milića, priručnik namenjen sindikalnim organizacijama.

bottom