top
Please update your Flash Player to view content.

Savez samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština, u saradnji sa Fondacijom Fridrih Ebert, organizovao je Seminar na temu: "Sindikat i politika", koji je održan od 12.03. - 14.03.2012.godine u Centru za privredno-tehnološki razvoj Vojvodine (CePTOR), Andrevlje. Seminar je organizovan zbog potrebe da se odgovori na mnoga postavljena pitanja, a pre svega da li su sindikati i političke partije prirodni partneri, da li je moguća saradnja između sindikata i političkih partija i koji bi im bili strateški zajednički ciljevi, da li postoji poverenje između sindikata i političkih partija, kao i da li je ova saradnja neophodna kao uslov za postizanje kvalitetnog socijalnog dijaloga i socijalnog mira.

Seminaru su prisustvovali brojni učesnici i to: članovi Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština, predstavnici Sindikata Republike Srpske, Distrikta Brčko, Bosne i Hercegovine, Švedske, Slovenije, Mađarske, Rumunije, predsednik i predstavnici SSS Srbije i predsednik i predstavnici SSS Vojvodine, odnosno preko 40 učesnika. Prisutni su iznosili primere i iskustva iz svojih zemalja i ukazali na prednosti i nedostatke saradnje između sindikata i političkih partija i na taj način pokušali da približe ovu temu i daju odgovore na postavljena pitanja.
Uvodničari Konferencije bili su:
Milan Jevtić, ispred Fondacije Fridrih Ebert, Drago Đokić, predsednik SSS grada Novog Sada i opština, Milorad Mijatović, predsednik SSS Vojvodine. Tokom seminara iskustva iz svojih zemalja izneli su nam predstavnici Sindikata Švedske, Slovenije, Mađarske, Rumunije, Republike Srpske, Distrikta Brčko, Bosne i Hercegovine, uz kratak istorijski osvrt na razvoj saradnje između sindikata i političkih partija. Svoja dosadašnja iskustva i postignute rezultate i razmišljanja o ovoj temi, izneo je i predsednik SSS Srbije Ljubisav Orbović, koji je nakon svog izlaganja odgovarao prisutnima na postavljena pitanja. Po završetku izlaganja svih učesnika seminara, otvorena je diskusija na temu, uz raspravu i zaključke.
Većina u
česnika Seminara složila se da je neophodno razmotriti pitanje saradnje sindikata i političkih partija, a pre svega zbog nepoštovanja socijalnog dijaloga, male efikasnosti štrajkova i protesta i sl., kao i da je učešće sindikata u organima vlasti neophodno, bilo kroz političko angažovanje sindikata ili uspostavljanje sporazuma sa postojećim političkim partijama na vlasti. Iskustva sindikata članica EU i zemalja iz okruženja kao učesnika seminara, ukazalo da je učešće predstavnika sindikata u telima državnog aparata, a pre svega u parlamentu, više nego neophodno.
Po završetku,
Milan Jevtić, ispred Fondacije Fridrih Ebert, kao i svi prisutni gosti i učesnici iz članica EU i zemalja iz okruženja, ocenili su Seminar ''Sindikat i politika'' kao izuzetno uspešan i organizovan na nivou EU, uz želju da se naredne godine održi drugi deo ovog seminara ili pak seminar sa sličnom sadržinom u saradnji sa Fondacijom Fridrih Ebert.


bottom