top
Please update your Flash Player to view content.

Službena poseta Sindikalnom povjereništvu Podgorice realizovana je u periodu od 17. do 21.04.2013. godine. Ispred Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština članovi delegacije bili su: Drago Đokić, predsednik Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština, Novak Vasić, predsednik sindikata metalaca SSSNS i Aleksandra Đokić, samostalni stručni saradnik za međunarodnu saradnju. Domaćini ispred povjereništva Podgorice bili su Goran Dragović, predsednik povjereništva, Rade Krivokapić, predsednik sindikata aluminijuma, Dragoljub Dedić, predsednik sindikata uprave policije Crne Gore, Ljiljana Vlahović, uprava policije Crne Gore i Marina Dulović, uprava policije Crne Gore.

Prvog dana po dolasku u Podgoricu upriličena je svečana večera na kojoj se razgovaralo o pozicijama novosadskog i podgoričkog sindikata. Savez sindikata Crne Gore u svom sastavu ima 24 granska sindikata, a organizovano je u 4 regije i to: Sever, Podgorica, Nikšić i Jug, i ukupno broje oko 50.000 članova. Povjereništvo Podgorice je jedino zadržalo status pravnog lica, dok su ostala nekadašnja povjereništva ukinula status pravnog lica i dobila oblik tzv. kancelarije.
Drugog dana održan je zvanični sastanak sa navedenim članovima podgoričke delegacije, pored kojih su bili prisutni i Mihajlo Vukotić, sekretar sindikata poljoprivrede, „Planataža 13. Jul“ i Đorđije Mugoša, predsednik SO JP Vodovod iz podgorice. Nakon sastanka održana je i konferencija za štampu, na kojoj je saopšteno da je obnovljena saradnja između Sindikalnog povjereništva Podgorice i Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština. Inače, saradnja je uspostavljena 13.06.1996. godine potpisivanjem Protokola o saradnji između ova dva sindikata.
Nakon konferencije zaključeno je da je sindikatima neophodna reforma, koja bi, pored ostalog, imala za cilj jasnu profesionalizaciju radni mesta a samim tim i jasne odgovornosti zaposlenih u sindikatu. Istovremeno, veliki problem je i činjenica da u obrazovnom sistemu na svim nivoima kako Srbije tako i Crne Gore ne postoji sindikat, odnosno, učenici nemaju mogućnost da od profesora/nastavnika saznaju išta o sindikatu. Iz tog razloga, sindikati i njihovi Savezi moraju preuzeti obavezu edukovanja sopstvenih kadrova, kako bi zaista edukovani ljudi bili sindikalni lideri, i to na svim nivoima. Zaključeno je i da se sindikalna borba mora voditi konstantno i da  se najviše postiže upravo ujedinjavanjem sindikata u borbi.
Trećeg dana u prepodnevnim časovima održan je sastanak sa novosadske delegacije sa Zoranom Masoničićem, generalnim sekretarom Saveza sindikata Crne Gore. Tokom sastanka razgovaralo se o organizaciji Saveza sindikata Crne Gore, ali i potrebi da se razvije saradnja između SSSNS i SSCG.
Pored navedenih susreta, domaćini su novosadskoj delegaciji omogućili posetu manastiru Ostrog kao i obilazak podzemnog vinopodruma Šipčanik, koji je u sastavu preduzeća „Plantaže 13.Jul“, inače članice sindikalnog povjereništva Podgorice.
bottom