top
Please update your Flash Player to view content.

Nakon 20 godina tranzicije u Mađarskoj, 01. maja 2013. godine tri najveće Konfederacije sindikata u ovoj državi su se ujedinile! Reč je o Konfederacija MSZOSZ, ASZSZ i SZEF. Nova Konfederacija će biti najveća u zemlji, sa preko pola miliona članova.
Tri najveća sindikata smatraju da je struktura sindikata, ustanovljena krajem 80-ih i početkom 90-ih ispunila svoju istorijsku misiju i da bez reforme više nije u stanju da radnicima pruži efektivnu i efikasnu zaštitu i predstavljanje. Upravo je razdvajanje karakterisalo ovaj period, umesto da to bude saradnja. Istovremeno, vlast je zajedno sa preduzetnicima i „velikim gazdama“ upravo vodila politiku protiv sindikata. I baš iz tih razloga, odgovor ova tri sindikata na sve okolnosti je: UJEDINJENJE!
Ujedinjenje ove tri Konfederacije Sindikata se bazira na čvrstim vrednostima: solidarnost, jednakost, demokratija, patriotizam, evropeizam, poštovanje zakona, neutralnost u odnosu na političke stranke, istovremeno poštujući interese države, društva i ekonomije.
Tokom predstojećih meseci tri Konfederacije će utvrditi najvažnije zadatke u smislu organizacionih odluka i priprema, kako bi od 2014. godine nova Konfederacija uspešno služila mađarskom društvu.


bottom