top
Please update your Flash Player to view content.
Odlukom o dopuni Odluke o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u procesu racionalizacije, restrukturiranja i pripreme za privatizaciju („Sl. glasnik RS“ br.9/2011.) koja stupa na snagu 24. februara 2011. godine, dopunjen je Program za rešavanje viška zaposlenih u procesu racionalizacije, restrukturiranja i pripreme za privatizaciju („Sl. glasnik RS“ br. 64/05.,89/06.,85/08.,90/08.- ispr. 15/09.,21/10. i 46/10. - u daljem tekstu Program), u delu IV – koji se odnosi na način rešavanja viška zaposlenih.
Za one koji ne znaju, rešavanje viška zaposlenih po Programu, mogu da vrše: privredna društva u procesu restrukturiranja i pripreme za privatizaciju, odnosno preduzeća za zapošljavanje i radno osposobljavanje invalida u procesu restrukturiranja i pripreme za privatizaciju; zatim javna preduzeća čiji je osnivač Republika Srbija, kao i  ustanove iz oblasti zdravstva, kulture, obrazovanja i druge ustanove čiji je osnivač Republika, u procesu racionalizacije broja zaposlenih.
Dopunom Odluke, dodat je novi stav kojim je regulisano da lice – korisnik novčane naknade, po isteku prava na novčanu naknadu u skladu sa odredbama Zakona o zapošljavanju, odnosno prava na posebnu novčanu naknadu u trajanju od pet godina u skladu sa odredbama Programa,  nastavlja da prima novčanu naknadu, u visini poslednjeg isplaćenog iznosa, do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju.  
Razlog dopune Odluke je izmena i dopuna Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, odnosno pooštravanje uslova za ostvarivanje prava na penziju, za pojedine kategorije osiguranika.

- Prečišćen tekst Odluke o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u procesu racionalizacije, restrukturiranja i pripreme za privatizaciju („Sl.glasnik RS“ br. 64/05.,89/06.,85/08.,90/08. - ispr. 15/09.,21/10. i 46/10.


bottom