top
Please update your Flash Player to view content.

/Sl.glasnik RS“,br.9/2011/

Navedenom odlukom koja je stupila na snagu 24.2.2011.g. dopunjen je Program za rešavanje viška zaposlenih u procesu restrukturiranja i pripreme za privatizaciju / Sl.glasnik Rs br. 64/2005,89/2006, 85/2008.90/2008 ,15/2009,21/2010  i 46/2010 / u delu : IV.NAČIN  REŠAVANJA VIŠKA ZAPOSLENIH . tako što je dodat nov stav koji glasi:

Ako po isteku prava na novčanu naknadu u skladu sa propisima o zapošljavanju do ispunjavanja prvog uslova za  ostvarivanje prava na penziju lice iz stava 2.ovog poglavlja ili po isteku prava na posebnu novčanu naknadu do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju lice iz stava 3.ovog poglavlja ne ispuni prvi uslov za ostvarivanje prava na penziju u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju,nastavlja se isplata novčane naknade,odnosno posebne novčane naknade do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju u visini  poslednjeg isplaćenog iznosa sredstava.“

Podsećamo da su Programom utvrđeni različiti načini rešavanja viška zaposlenih za koje se lica mogu opredelitizavisno od dužine staža osiguranja na način koji je za konkretno lice najpovoljniji. Lica mogu da se opredele za ostvarivanje nekog od prava stava 2.Poglavlja IV.NAČIN REŠAVANJA VIŠKA ZAPOSLENIH i to:

-za novčanu naknadu u iznosu od 10 prosečnih zarada u privredi Republike,prema poslednjem objavljenom statističkom podatku za sve zaposlene koji imaju više od 10 godina staža osiguranja.

-za novčanu naknadu u visini dinarske protivvrednosti 100 evra po godini staža osiguranja,po srednjem kursu na dan dostavljanja spiskova viška zaposlenih od strane poslodavca, ( uz mogućnost mesečne usklađenosti dinarske protivvrednosti novčane naknade)

-za otpremninu u skladu sa Zakonom o radu / „Sl.glasnik Ra“ br. 2472005.61/2005 i 54/ 2009 9 i ostvarivanje prava na novčanu naknadu u skladu sa propisima o zapošljavanju.

Ova lica mogu i da po  Zakonu o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti /Sl.g. br. 36/2009 i 88/2010) da ostvare i pravo na novčanu naknadu

-ukoliko im nedostaje dve godine do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju mogu da ostvare  i pravo na novčanu naknadu u trajanju od 24 meseca,odnosno do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju.

Pravo na posebnu novčanu naknadu za lica  koja su višak  i kome nedostaje do pet godina do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje  prava na penziju  naknada se isplaćuje delom u jednokratnom iznosu a delom u ratama i to onoliko meseci koliko licu nedostaje do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju.

Ovom dopunom omogućava se  produženje isplate novčane naknade  po propisima o zapošljavanju za lica koja su ovo pravo ostvarila u trajanju do 24 meseca i to do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju u visini poslednjeg isplaćenog iznosa sredstava posebne novčane naknade ili novčane naknade.

Posledica  ovih izmena je da korisnici prava na posebnu novčanu naknadu u trajanju do pet godina,odnosno prava po osnovu zapošljavanja u trajanju do dve godine nakon isteka ovih prava ne ispunjavaju prvi uslov za ostvarivanje prava na penziju  a dopunom se  postiže  da se nastavkom  isplate već ostvarene naknade omogući korišćenje iste do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju za sva lica koja su ta prava već i ostvarila.


bottom